STRENGT: Anne Kristine Aure, avdelingsleder studieavdelingen ved Politihøgskolen, svarer at det er strenge krav til vandel og egnethet for å bli politistudent og før de skal ut i jobb. Her fra PHS-avslutningen i Bodø i fjor sommer.

Det stilles strenge krav til vandel og egnethet for å bli Politihøgskolestudent. Det er slik vi ønsker at det skal være

Politihøgskolen svarer på hva de gjør for å unngå utro tjenere under studentopptaket. Før jul ble det avslørt av politistudenter har hatt tette bånd til medlemmer av kriminelle miljøer.

Publisert

«Det må endringer til. For slike medstudenter og fremtidige kolleger ønsker jeg ikke», skrev leder av PF-studentene, Martin Danielsen denne uka, og tar opp hva Politihøgskolen har tenkt å gjøre for å unngå utro tjenere.

Danielsen berører flere forhold i sitt innlegg. Jeg vil kort kommentere to av dem;

Hvordan kan Politihøgskolen unngå å ta opp søkere som ikke har plettfri vandel eller ikke fremstår som egnet eller skikket. Og hvordan kan Politihøgskolen senere reagere overfor studenter som har begått kritikkverdige eller straffbare forhold, eller omgås kriminelle miljøer.

Danielsen spør om Politihøgskolen har tenkt over opptakskravene knyttet til egnethet og skikkethet. Til det kan jeg svare «ja».

Det stilles strenge krav til vandel og egnethet for å bli Politihøgskolestudent. Det er slik vi ønsker at det skal være.

Hver søker må dokumentere plettfri vandel, og alle blir vurdert i forhold til egnethet og skikkethet. For å kunne foreta en grundig vurdering må vi ha et regelverk som sikrer at tilgjengelig og relevant informasjon om søkers vandel og skikkethet kan benyttes, og som sikrer at den faktisk blir benyttet til opptaket.

Det har vært flere utfordringer knyttet til dette arbeidet i flere år.

Behov for et harmonisert regelverk og diskusjoner rundt hvordan vandel- og skikkethetsvurderingen praktisk kan la seg gjennomføre i den knappe tiden opptaket pågår, er aktuelle problemstillinger som diskuteres og som nå må avklares.

VIKTIG: Det er viktig for Politihøgskolen og for politietaten å fange opp disse sakene, mener Anne Kristine Aure, avdelingsleder studieavdelingen ved Politihøgskolen.

Samarbeidet med Politidirektoratet er avgjørende for at vi skal kunne finne løsninger som sikrer at de rette søkerne tas opp til vår utdanning.

Vi jobber fortsatt med saken. Det er også i disse dager tett dialog og samarbeid med Politidirektoratet, Kripos, samt andre aktuelle aktører.

Politihøgskolen vurderer også studentenes skikkethet for tjeneste i politi- og lensmannsetaten fortløpende under hele studiet. Dette følger av Politihøgskolens skikkethetsforskrift.

Dersom vi får kjennskap til at noen av våre studenter har begått straffbare eller kritikkverdige forhold kan det reises skikkethetssak.

Tilsvarende kan gjøres i tilfeller der studenter har kontakt med personer i kriminelle miljøer.

De siste årene har Politihøgskolen hatt flere skikkethetssaker hvert år.

Resultatene fra sakene er at noen studenter har blitt utvist for alltid, enkelte har sagt fra seg studieplassen, noen har blitt bortvist en periode mens andre ble vurdert som skikket og fikk fortsette ved Politihøgskolen.

Noen saker gjaldt forhold begått tidlig i studiet, andre sent.

Dette er triste saker, både for studenten, deres nære, medstudenter og for høgskolen. Men det er viktig for Politihøgskolen og for politietaten å fange opp disse sakene, vurdere dem konkret og reagere med utvisning eller bortvisning der det anses som riktig reaksjon.

Powered by Labrador CMS