AFGHANISTAN: – Dette er fra mitt siste FN oppdrag i Afghanistan. Jeg liker dette bildet for det viser at en kvinne i kortermet uniform så gjerne kan tusle og snakke med to afghanske politivakter.

Ny kvinnelig politiråd på Kypros

Med lang erfaring internasjonalt, fra Forsvaret og fra Politihøgskolen, er Ann-Kristin Kvilekval fra Kragerø FNs nye tilskudd.

– Jeg er utrolig stolt og ydmyk over å få denne muligheten og tilliten av FN. Det er ikke mange norske polititjenestepersoner som får denne muligheten, forteller FNs nye politiråd på Kypros, Ann-Kristin Kvilekval.

For nåløyet for slike toppjobber er ganske så lite. 

Alle FNs medlemsland kan fremme sine kandidater via egen FN-ambassade og til FN i utlysningen, som blir sendt fra FNs hovedkvarter i New York.

Til jobben som Senior Police Advisor på Kypros var det en rekke søkere, og Kvilekval ble én av fire som kom til intervju. 

Til slutt valgte Police Division i FNs hovedkvarter å gi henne jobben.

– Høytstående stilling

Den norske generalmajoren Kristin Lund var i samme oppdrag for litt over ett år siden, som det ble mye oppmerksomhet rundt i mars i fjor. Hun er nå utnevnt til ny sjef for FNs observatørkorps i Midtøsten, og blir dermed den første kvinnelige FN-sjefen i regionen.

– Lund var leder for militærenheten i samme misjon, der sitter nå en general fra Bangladesh, som jeg kommer til å ha mye samvirke med. Her kan min forståelse og kunnskap om militæret komme godt med, sier hun.

NY POLITIRÅD: Ann-Kristin Kvilekval fra Kragerø er FNs nye tilskudd. I november reiser hun av gårde til jobben som Senior Police Advisor på Kypros i november.

Politiråd ved den Norske FN-delegasjonen, Jon Christian Møller er svært fornøyd med at Kvilekval får toppjobben. 

– Igjen leverer politiet en svært kompetent kvinne til en høytstående stilling i samme misjon. Det er stor konkurranse og det kreves mye av kandidatene i rekrutteringen til denne type FN-stillinger. Ann-Kristin har mye internasjonal erfaring, hun er godt kvalifisert og har gjort en solid jobb for å konkurrere seg til denne toppjobben. Dette viser nok en gang at Norge leverer gode, kvinnelige politiledere som verdsettes ute i internasjonale operasjoner. 

Kvilekval skal nå være leder for Politienheten i FN-misjonen UNFICYP, der det i
samme enhet er 69 ansatte fra politiet internasjonalt. Hun blir også del av lederteamet til FNs spesialutsending og leder av misjonen. 

Kontingentsjefene i norske internasjonale politioppdrag har den viktige oppgaven med å sørge for at norske styrker følger de politiske føringene som er gitt.

Dessuten er det norske politiets innsats i FN også viktig i et globalt perspektiv, hvor Norge og andre lands tilstedeværelse i svake stater er med på å forbedre rettskjeden. 

– I misjonene er samvirke med militærenheten og de sivile kontorene viktig. Men en annen stor og viktig del av jobben på Kypros er selvsagt å ha kontakt med politistyrkene. Det være seg den sørlige eller nordlige delen landet på grunn av FNs buffersone, som deler landet i to, forteller Kvilekval. 

Sonen kalles den grønne linjen, og er en demilitarisert sone etablert etter Tyrkias invasjon i 1974. 

– Denne overvåkes av FN og politiet fra enheten som jeg leder. De overvåker og monitorerer grenseovergangene, og bistår i det som måtte komme. Tilrettelegging for samvirke på alle nivåer er viktig i dette oppdraget. 

Lang og internasjonal erfaring

Kvilekval har de siste årene vært tilknyttet Politihøgskolen, hvor hun til daglig er politioverbetjent på Operativseksjonen for etter- og videreutdanningen.

INTERNASJONAL: Ann-Kristin Kvilekval har erfaring fra en rekke land og oppdrag. Her er hun foran NATOs hovedkvarter i Brussel.

Men hun har også erfaring fra Forsvaret og, ikke minst, lang internasjonal erfaring. 

Blant annet var hun nestkommanderende sjef for militærpolitiet i Forsvaret i Libanon fra 1997-1998, og har vært 14 måneder i FN-misjonen på Øst Timor i Sørøst-Asia. Der jobbet hun på den FN-ledede politiskolen. 

Senere har hun vært instruktør på FN-kursene som alle tjenestepersoner må gjennom før de reiser ut i internasjonal tjeneste. Hun har også kurset politiansatte i Georgia i menneskerettigheter, og jobbet i Afghanistan i ulike perioder. 

Kvilekval har vært instruktør og kursleder på mange FN-grunnkurs i regi av Politihøgskolen.

Hun har også vært på Forsvarets operative hovedkvarter fram til 31. juli i år. 

– Denne kunnskapen blir også viktig når jeg nå skal til Kypros, sier Kvilekval. 

Hun reiser avgårde 1. november, til UNFICYPhovedkvarteret i Nikosia, hovedstaden for den greskkypriotiske kontrollerte sørlige delen av Kypros. 

Her blir hun fram til 1. november 2018.

Powered by Labrador CMS