Politi og ambulanse øver sammen under en PLIVO-øvelse. Ambulansens behov for beskyttelse av politiet er ikke regulert av det nye rundskrivet, som kun omhandler transport av politifolk, når politiet ikke kommer fram selv.
Politi og ambulanse øver sammen under en PLIVO-øvelse. Ambulansens behov for beskyttelse av politiet er ikke regulert av det nye rundskrivet, som kun omhandler transport av politifolk, når politiet ikke kommer fram selv.

Politiet kan få transport fra ambulansene ved de mest alvorlige hendelsene

Nytt rundskriv slår fast at politiet kan be om transportbistand fra ambulansetjenesten ved PLIVO-hendelser.

Publisert Sist oppdatert

I et nytt rundskriv sendt ut fra Politidirektoratet og Helsedirektoratet, tillates det at politiet ved hendelser med pågående livstruende vold (PLIVO-hendelser) kan be om transport fra ambulanser, båtambulanser og luftambulanser.

Rundskrivet slår fast at operasjonsleder eller stabssjef hos politiet, i situasjoner der politiet ikke selv disponerer transportressurser og der tidstapet ved å ikke benytte sivile ambulanseressurser vil kunne føre til at liv eller helse vil gå tapt, kan be om transportbistand via AMK-sentralene og Flykoordineringssentralen.

Vilkårene er imidlertid at transporten alltid skjer fra et sikkert sted til et annet sikkert sted, og at den som fører ambulansen, båten eller luftambulansen bestemmer hva som regnes som sikkert.

Så sent som i august måtte politiet på Gjøvik haike med ambulansen, da det stod om liv og helse og politibilen var ødelagt.

Har langt mer kapasitet i lufta

Ifølge rundskrivet har erfaringer fra faktiske hendelser de senere år har vist at det er behov for å avklare politiets mulighet for å gjøre bruk av helsetjenestens ambulanseressurser til å løse politioppdrag.

Rundskrivet fastslår også at det problemstillingen er særlig relevant for luftambulansetjenester og båtambulansetjenester. Mens politiet i dag kun har luftkapasitet i Oslo-området, har Luftambulansetjenesten både helikoptre og fly tilgjengelig rundt i landet. Totalt besitter Luftambulansetjenesten ni fly, som kan kunne transportere inntil fire potilitjenestepersoner i en avstand fra Oslo til Bodø.

Flyene er fordelt slik:

  • Gardermoen : 2 fly. 1 døgnfly 24/7 og 1 dagfly (mandag-fredag)
  • Ålesund (Vigra): 1 fly. Døgnfly 24/7
  • Brønnøysund : 1 fly. Døgnfly 24/7
  • Bodø : 1 fly. Døgnfly 24/7
  • Tromsø : 1 fly. Døgnfly, tilstedevakt 24/7.
  • Alta : 2 fly. 1 døgnfly, tilstedevakt 24/7. 1 dagfly (mandag-søndag)
  • Kirkenes : 1 fly. 1 døgnfly, tilstedevakt 24/7

Når det gjelder helikoptre, besitter Luftambulansetjenesten 13 helikoptre, som opererer fra 12 ulike steder. De ulike helikoptertypene kan frakte to til fire polititjenestepersoner, og holder til i Arendal, Lørenskog (to stk.), Ål, Dombås, Stavanger, Bergen, Førde, Ålesund, Trondheim, Brønnøysund, Evenes og Tromsø.

Helseregionkart2015-rev01b.png
Helseregionkart2015-rev01b.png

Ambulansehelikoptrene er tilgjengelige 24/7 og kan være i lufta på 15 minutter.

Slik er luftambulansenes dekningsområde (trykk på kartet for å se stor versjon)

Powered by Labrador CMS