SYNLIG SJØTJENESTE: I båtlivsundersøkelsen fra 2018 peker båteiere på mer synlig politi som det viktigste ulykkesforebyggende tiltaket. Bildet er tatt i Oslo.

Bekymret sjøtjeneste: – Skremmende at folk tar så lett på det å kjøre ruspåvirket

Agder politidistrikt har så langt i sommer anmeldt 33 båtførere for å ha kjørt med promille over 0,8 – og frykter verre tall i år enn i fjor.

– Jeg synes det er skremmende at folk tar så lett på det å kjøre ruspåvirket til sjøs, sier Magnus von Porat Fiane, koordinatoren for sjøtjenesten i Agder, til Politiforum.

Om denne holdningen har sammenheng med at promillegrensen til sjøs (0,8) er en del høyere enn for bilkjøring (0,2), mener han er å spekulere, men personlig synes han at det er grunn til å se nærmere på om promillegrensen er godt nok tilpasset dagens båtliv.

– Det virker som det er en holdning som henger igjen fra gammelt av, om at på sjøen kan man gjøre som man vil. Men jeg vet selv hvor krevende det kan være å føre en båt når det begynner å bli mørkt. Er det beruselse og spesielt kjøring i plan inne i bildet, er det uansvarlig, utdyper Fiane.

BEKYMRET: Koordinator for sjøtjenesten i Agder, Magnus von Porat Fiane, frykter ulykker når som helst.

– Båtene har også utviklet seg, og med en gang de går raskere, blir det mye farligere, legger han til.

Negativ trend

I løpet av åtte uker i fjor sommer ble til sammen 60 båtførere tatt med promille over 0,8 langs Agder-kysten. Det var en dobling fra 2017. Sommeren 2019 ser ut til å følge den negative trenden, skriver politiet. 33 båtførere er anmeldt for å ha kjørt med promille over 0,8.

– Hvis utviklingen vi har sett så langt i sommer fortsetter, frykter jeg at tallene i år blir verre enn i fjor, sier Fiane.

Ettersom innsatsen til sjøs i Agder politidistrikt er lik i år som i fjor, er tallene svært sammenlignbare. Politiet har tre båter som er stasjonert i Arendal, Kristiansand og Mandal. Båtene patruljerer kyststripen fra Flekkefjord til Risør.

LES OGSÅ: Så mange politibåter er på vakt i politidistriktene (2018)

Fokus på sjøtrygghet

I juni i år kom stortingsmeldingen «Samhandling for betre sjøtryggleik». Fiane er glad for at man sentralt tar dette med sjøtrygghet på alvor.

– Den overordnede målsettingen til regjeringen er å legge til rette for et trygt båtliv. Visjonen er at det ikke skal skje ulykker med omkomne eller hardt skadde med fritidsbåt, sa næringsminister Torbjørn Røe Isaksen, i en pressemelding, i juni. 

Ifølge stortingsmeldingen har det i perioden 2008-2017 vært omtrent 1200 ulykker og hendelser med fritidsbåt i snitt per år. Her dreier det seg om hendelser som har medført skade, eller som har hatt stort skadepotensial.

23 personer omkom i fritidsbåtulykker i 2018.

Grunnstøtning, kollisjon og fall i sjøen

TRE POLITIBÅTER I AGDER: Her er politibåten som er stasjonert i Kristiansand.

Stortingsmeldingen slår fast at et høyt alkoholnivå utvilsomt er negativt for tryggheten ved bruk av fritidsbåter. Ruspåvirking fører særlig til ulykker som grunnstøtning og kollisjon, og fall i sjøen mellom brygge og båt.

Åtte av de som omkom i fritidsbåtulykker i 2018, var ruspåvirket – og hadde i gjennomsnitt 1,7 i promille.

Regjeringen vil likevel ikke foreslå å endre dagens promillegrense på 0,8, da det ifølge stortingsmeldingen «blir vurdert som usikkert om en reduksjon av promillegrensen vil ha den ønskede effekten i form av færre fritidsbåtulykker».

Så langt i sommer har Agder unngått alvorlige ulykker som skyldes kombinasjon av rus og fart på sjøen, men Fiane frykter likevel ulykker når som helst.

Seksjonsleder for patruljeseksjonen i Kristiansand, John Tomas Homme, er også bekymret for den negative utviklingen.

– Folk tar ikke godt nok hensyn til promillegrensen, og det kan få store konsekvenser på sjøen. Det er ikke alltid selve ulykken er dødelig, men den kan fort føre til drukning hvis man er langt ute, sier Homme.

– Avslutte med et smil

Har man har over 0,8 i promille når man kjører båt, blir det midlertidig beslag av førerkortet. Deretter er det opp til en jurist å se videre på saken, som når på døgnet ulykken skjedde, hva slags båt man kjørte, og så videre.

Fiane forteller at det er når politiet har kontroll, båtførere som regel blir tatt. Og dialogen pleier å være veldig fin.

– Vi har som policy at vi skal avslutte alle kontroller med et smil. Så er det selvfølgelig ikke alle som er i så godt humør etter å ha blitt bøtelagt.

Både Fiane og Homme understreker at politiet ikke bare er på sjøen for å bøtelegge.  

– Vi skal også informere og veilede, sier Fiane.

I båtlivsundersøkelsen fra 2018 peker båteiere på mer synlig politi som det viktigste ulykkesforebyggende tiltaket.

– Vårt fokus er å være der folk er, slik at vi kan følge med og sørge for at folk føler seg trygge, sier Homme.

Powered by Labrador CMS