Trives blant menn: Kirsten Lindeberg, politimester i Agder politidistrikt, har ansatt kun menn i de nye lederstillingene.
Trives blant menn: Kirsten Lindeberg, politimester i Agder politidistrikt, har ansatt kun menn i de nye lederstillingene.

– Skandaløst av politimester Lindeberg

– Det er nærmest en skandale at politimesteren i Agder utnevnte og ansatte en ledergruppe som utelukkende består av menn, tordner stortingsrepresentant Kari Henriksen (Ap)..

Publisert Sist oppdatert

– Dette gjør politimesteren i januar 2017, det året Politidirektoratet starter opp praktiseringen av sin egen handlingsplan for å nå et mål om 40 prosent kvinnelige ledere i politiet. I dag er kvinneandelen av ledere 16 prosent. At politimesteren omgir seg med bare menn i sin ledergruppe er et grovt brudd på de politiske signaler som har kommet, sier Henriksen.

Derfor har hun stilt et skriftlig spørsmål til justis- og beredskapsminister Per Willy Amundsen.

I spørsmålet viser Henriksen til at det har vært stor oppmerksomhet rundt likestilling i politiet.

«Statsråden har forsikret Stortinget om at likestillingen skal bedres. Det er et mål krav om at antall kvinner i lederstillinger skal være 40 prosent. Kan statsråden tabellarisk vise antall og andel kvinner i lederstillinger fra 2008-2016, si når måltallet forventes innfridd, og hva vil han konkret gjøre for at det skjer?» skriver hun.

Et tilbakeslag for politiet

– Skal likestillingen i samfunnet bli bedre, må det være fremdrift. Vi må ikke rammes av slike tilbakeslag. Det vitner om dårlig dømmekraft, og en lite bevisst holdning til likestillingsarbeidet. Finnmark og Agder er på bunn på landsbasis i andelen kvinnelige ledere med personalansvar. Derfor er det så skuffende at det ene politidistriktet elegant hopper over, ikke bare de politiske signaler, men gir et signal internt i politiet om at det ikke finnes dyktige, kvinnelige medarbeidere, sier Henriksen.

Hun sier at Arbeiderpartiets justispolitiske fraksjon i Stortinget, komiteleder Hadia Tadjik og de øvrige tre justispolitikerne fra Ap, vil følge nøye med i arbeidet for å få flere kvinnelige ledere i politiet.

– Når Arbeiderpartiet kommer i regjering til høsten, kan jeg love at slike prosesser som vi har sett i Agder ikke vil bli akseptert, sier Henriksen.

Kvinner diskrimineres

Den tidligere justis- og beredskapsministeren, Anders Anundsen (Frp) uttalte på en workshop som Politidirektoratet arrangerte i fjor, at det fortsatt foregår diskriminering av kvinner i politiet.

«Sånn skal det skal det ikke være. Det handler om kultur, med andre ord «hvordan vi gjør det hos oss». Kvinner og menn skal ha like muligheter til å bli ledere», uttalte Anundsen.

Kari Henriksen, Arbeiderpartiet
Kari Henriksen, Arbeiderpartiet

Han understreket at politiet bør være et forbilde for likestilling, og at det må være attraktivt for kvinner å søke lederstillinger i politiet.

– Alle signaler og alle utspill som er gjort tverrpolitisk og faglig blir undergravd av politimesteren i Agder. Det er beklagelig. Og det er skandaløst, sier Kari Henriksen.

– Politimester Lindeberg har hatt lederansvar i åtte år, og har slik det virker, ikke lykkes med å skape en kultur der kvinner bygges opp til å bli ledere i egen etat.

Henriksen berømmer hva tillitsvalgt i PF, Nasim Karim har gjort.

– Det står respekt av henne. Denne aktuelle saken viser hvilke vindmøller hun kjemper mot. Å få på plass en handlingsplan for likestilling er derfor en bragd. Nå må statsråden og politidirektøren vise at de står ved løftene om et mer likestilt politi.

Ikke kvalifiserte kvinnelige søkere

Politiforum har spurt politimester Kirsten Lindeberg om begrunnelsen for at det ikke ble ansatt noen kvinnelige ledere i toppledergruppen.

Politimesteren sier at det var få kvinnelige søkere til politilederstillingene. Det var en god del flere til leder av stab for HR og HMS, men kvinnene som søkte hadde dessverre ikke kvalifikasjoner som gjorde at de nådde opp i konkurransen med dem som ble ansatt.

– Hva vil politimesteren gjøre for å sikre at en 40 prosent kvinneandel blant ledere i politiet, som er politisk uttrykt, vil bli fulgt opp og iverksatt i Agder politidistrikt?

– Vi skal blant annet følge en ny, overordnet handlingsplan for kjønnsbalanse i lederstillinger som er utarbeidet i et samarbeid mellom Politidirektoratet, politidistrikt, særorgan og fagorganisasjonene. Hensikten med handlingsplanen er å etablere et felles fokus for hvordan vi skal oppnå kjønnsbalanse i lederstillinger generelt og politilederstillinger spesielt. Vi må også motivere og stimulere kvinner som jobber i politidistriktet, og som har lederambisjoner, til å melde seg på når lederstillinger blir lyst ut. Vi skal utover vinteren og våren tilsette personer i andre viktige politilederstillinger i politidistriktet. Da håper jeg kvinner vil melde sin interesse, sier politimester Lindeberg.

Politiforum gjør oppmerksom på at journalisten som har skrevet saken selv er lokalpolitiker for Arbeiderpartiet.