JUSTISMINISTEREN

Vil vurdere skuddeteksjon - men ikke nå

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) utelukker ikke at politiet kan anskaffe et system for automatisk skuddeteksjon. Men hun fastslår at det ikke er aktuelt nå.

ALLEREDE I BRUK: Forsvaret har allerede tatt i bruk skuddeteksjonssystemet Triangula på Akershus festning (bildet). Men politiet vil fortsatt ikke teste ut systemet. Justisministeren utelukker imidlertid ikke at det kan bli aktuelt senere.
ALLEREDE I BRUK: Forsvaret har allerede tatt i bruk skuddeteksjonssystemet Triangula på Akershus festning (bildet). Men politiet vil fortsatt ikke teste ut systemet. Justisministeren utelukker imidlertid ikke at det kan bli aktuelt senere.
Publisert Sist oppdatert

Det fremgår av et svar fra statsråden på et skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentanten Mathilde Tybring-Gjedde (H).

Høyre-representanten henviste til Politiforums tidligere artikler om forsøkene på å teste ut skuddeteksjonssystemet Triangula i politiet, noe som ikke ble fulgt opp fordi ingen i politiet ville ta regningen på inntil en million kroner for pilotprosjektet.

«Litt overraskende beslutter politiet å ikke teste Triangula i hovedstaden, til tross for at fagpersoner i politiet har gitt uttrykk for at systemet vil kunne tilføre betydelig verdi og spare etterforskningstimer», skriver Tybring-Gjedde og spør: «Hvorfor stoppet prosessen, og hva er begrunnelsen for at Oslo politidistrikt og Politidirektoratet ikke har ønsket å teste systemet?»

Ikke aktuelt nå

I sitt svar, skriver statsråden at saken er selvstendig vurdert og undersøkt i departementet.

«Justis- og beredskapsdepartementet er kjent med systemet, som også har vært demonstrert for politiet. Jeg er positiv til at politiet benytter seg av ny teknologi som kan understøtte politiets oppdrag på ulike måter», svarer Emilie Enger Mehl. 

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.
Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

«Politidirektoratet har opplyst at ut fra en samlet vurdering konkludert med at det på nåværende tidspunkt ikke vil være aktuelt med anskaffelse av et slikt system. Politiet opplever å ha god oversikt, kunnskap og etterretning om hendelser der det har vært brukt skytevåpen», skriver justisministeren. 

LES OGSÅ:  Politiet vil ikke betale for skuddvarsling

«Vil holde seg oppdatert»

Det kan likevel bli aktuelt å anskaffe teknologien. «Politidirektoratet vil likevel holde seg oppdatert på utviklingen innen denne teknologien, og de vurderer at på sikt kan slike sensorsystem bli et nyttig verktøy for politiet på flere områder.»

Skuddeteksjonssystemet Triangula er allerede tatt i bruk av Forsvaret på Akershus festning, der det er montert flere sensorer som gir umiddelbar varsling dersom det blir løsnet skudd inne på festningsområdet, der blant annet Statsministerens kontor (SMK) og Forsvarsdepartementet (FD) er lokalisert.

Ifølge statsråden er det viktig at dersom det startes en anskaffelsesprosess på et senere tidspunkt, må denne ikke gjennomføres slik at Triangula blir diskvalifisert fra en slik prosess. Dette er omtrent likelydende med tidligere uttalelser til Politiforum fra Politidirektoratet.

«Regjeringen vil være en pådriver for digitalisering og bruk av fremtidsrettet teknologi i politiet, men hvilke systemer og løsninger som passer best for politiets behov er det politiet selv som må vurdere»,føyer Mehl til.

Powered by Labrador CMS