BYTTES UT: Innfasingen av politiets nye pistoler av typen Glock er godt i gang.

Vil sende politiets gamle pistoler til Ukraina

I år får politiet nye pistoler. Politidirektoratet diskuterer mulighetene for å donere de utgående pistolene til Ukraina.

Publisert Sist oppdatert

Det bekrefter Justis- og beredskapsdepartementet til Politiforum.

- Politidirektoratet jobber nå med å vurdere de praktiske utfordringene som knytter seg til donasjon av politiets våpen, før de kan gi en endelig anbefaling, skriver kommunikasjonsrådgiver Linda Hafstad i en e-post på vegne av departementet.

Politibetjenter over hele Norge tar i år i bruk nye tjenestepistoler av typen Glock.

NYE PISTOLER: Typen Glock innfases i politiet.

Nå jobber Politidirektoratet med mulighetene for å donere de gamle pistolene, av typen Heckler & Koch P30 (L), til Ukraina.

Skal lagre utstyr

Det er allerede kjent at norsk politi vil donere utgåtte skuddsikre vester og annet beskyttelsesutstyr.

- Departementet har bedt POD om at de holder framdrift i denne saken, sier Hafstad.

POD har bedt om at politidistrikter og særorganer stanser oversendelsen av slikt materiell for destruering, og lagrer dette inntil nærmere føringer blir gitt.

Snudde etter nettsak

I juni skrev Nettavisen at POD først sa nei til å donere sikkerhetsutstyr.

Nå har Justis- og beredskapsdepartementet gitt grønt lys til at utstyret likevel kan doneres.

Politiforum fikk i starten av mai tips om at de gamle tjenestepistolene muligens skulle destrueres.

Da vi spurte Politiets Fellestjenester (PFT) om hva som nå skjer med de gamle pistolene, og om de blir destruert, fikk vi følgende svar:

«Politiet har avtale med Forsvaret om avhending av våpen. Vi kan ikke opplyse detaljer fra denne avtalen da den er unntatt offentlighet etter Offentleglova § 21 av hensyn til nasjonale forsvars- og sikkerhetsinteresser. Ytterligere spørsmål rundt avhending av pistolene må rettes til Politidirektoratet.»

Karoline Lynne i politioperativ avdeling i POD sier denne uken at Politidirektoratet jobber i samarbeid med Politiets fellestjenester om rutiner for utgått utstyr som kan sendes til Ukraina.

- Videre jobbes det med prosesser rundt annet utstyr og materiell knyttet til donasjon til Ukraina, og forhold rundt dette er foreløpig ikke bestemt, sier politiinspektøren.

BYTTES UT: Politiets tjenestepistoler.
Powered by Labrador CMS