Kaare Songstad, politimester i Vest politidistrikt.
Kaare Songstad, politimester i Vest politidistrikt.

Vest politidistrikt tar oppgjør med ukultur

- Vårt største problem er at for få tør å si ifra når de blir utsatt for negative opplevelser. Dette skal vi endre, sier politimester Kaare Songstad.

Publisert Sist oppdatert

En intern gransking i Vest politidistrikt har avdekket flere tilfeller av seksuell trakassering eller manglende rolleforståelse som leder, det skriver Vest politidistrikt i en pressemelding.

- Vårt største problem er at for få tør å si ifra når de blir utsatt for negative opplevelser. Dette skal vi endre, sier politimester Kaare Songstad i pressemeldingen.

Siden april har en intern undersøkelsesgruppe jobbet fulltid etter påstander om ukultur og tilfeller av seksuell trakassering i politidistriktet. Totalt er 62 personer intervjuet om temaet.

- De aller fleste som ble intervjuet har ikke opplevd noe innenfor kategorien seksuell trakassering. Men rapporten slår fast at vi har utfordringer i Vest politidistrikt. Vi har fått informasjon om enkeltsaker som nå følges opp. Og så har vi garantert hendelser vi ikke vet om fordi vi har en kultur som gjør at enkelte ikke tør å si ifra. Her kreves det endring, fortsetter Songstad.

Videre heter det at Songstad er stolt og glad for at så mange ansatte endelig har valgt å fortelle om sine opplevelser og inntrykk rundt et vanskelig tema. Samt at rapporten, som har hovedfokus på organisasjonskultur og hvorfor så få velger å si ifra, ikke omtaler konkrete enkeltsaker, men involverer åtte menn. Hvorav syv av dem er i ulike lederposisjoner. Sakene blir nå fulgt opp med dem det gjelder og deres ledere.

Negativ mediedekning

Flere medier har tidligere skrevet om ukulturen i Vest politidistrikt etter at to forskere som hadde intervjuet ansatte i politidistriktet gikk ut og fortalte om uheldig kultur knyttet til de operative miljøene. Debatten startet ved en kronikk i Politiforum.

Under tittelen «Barske menn og tafatte ledere – om ukulturen i Vest politidistrikt», stilte forskerne Dag Ellingsen og professor Ulla-Britt Lilleaas, det følgende spørsmålet «hvorfor er det så få kvinner i UEH i Vest politidistrikt

- Det handler om kultur – mann – skultur, ledelseskultur, varlserkultur, «metoo» og «cop couples», mente artikkelforfatterne.

Ellingsen og Lilleaas sier til Politiforum at de er fornøyde med at Vest tar fatt i denne tematikken og viser handlekraft. Og at de har mange informanter som de antar at vil være glade for dette.

- Etter at vi skrev kronikken i Politiforum har vi fått et betydelig antall henvendelser fra politifolk av begge kjønn som har sett seg lei på slike ukulturer i politiet. De kommer fra mange distrikter, så det handler ikke bare om at «Vest er verst» som vi har fått høre blant annet på PHS. Rundt om i distriktene bør man lære av Vest og av Forsvaret og sistnevntes undersøkelse av mobbing og seksuell trakassering (MOST), og få erfaringer opp på bordet. Helst burde POD ta føringen i dette arbeidet, sier forskerne.

- Mistet motivasjonen

- Store grupper av dyktige politikvinner kommer nå fra PHS og inn i Politiet. Vi har snakket med en kvinne fra denne viktige kategorien, og hun sier at hun mister motivasjonen av ukulturene i politiet. Det er en «drøm som brister», det er ikke lenger gøy å jobbe i politi- og lensmannsetaten, fortsetter Ellingsen og Lilleaas .

De legger til at ukulturene i politiet er i seg selv ille nok.

- Men vi risikerer også å få et politi som ikke tar vare på sine viktigste ressurser – de ansatte. Vi har også lest rapportens del om kulturer på UEH-treningssenteret. Her kunne man med fordel ha lest oss grundigere og gjerne tatt kontakt for presisering. Men det må ikke skygge for helheten i en viktig rapport, avslutter Ellingsen og Lilleaas.

Også internt i Vest fikk saken stor oppmerksomhet, og politimesteren oppfordret da gjentatte ganger ansatte som hadde opplevd negative hendelser om å si ifra.

Mobbetopp

Tidligere i år ble det gjennomført en medarbeiderundersøkelse i politi - og lensmannsetaten.

Her oppga 5 prosent av de ansatte i Vest politidistrikt at de hadde blitt mobbet eller trakassert de siste tolv månedene. Svarene gjør at Vest havner på en delt andre plass over politidistrikt hvor det er mest mobbing/trakassering. Det nasjonale tallene viser at «kun» 4 prosent har blitt mobbet/trakassert de siste tolv månedene.

Videre svarte 1,6 prosent av de ansatte i Vest politidistrikt at de har vært utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet de siste tolv månedene. Av disse oppga fire av fem at de ikke har sagt ifra.

De ansatte skal ha beskrevet tidvis lukkede prosesser og at tilsynelatende ubegrunnede avgjørelser fører til rykter, usikkerhet og frykt for å stikke seg frem negativt, til undersøkelsesgruppa. Mange velger derfor å forbli tause.

Nulltoleranse for trakassering

- Åpenhet om og oppfølging av rapporten er det viktigste jeg gjør nå. Det skal ikke være tvil om at jeg mener alvor når jeg sier det er nulltoleranse for seksuell trakassering i Vest politidistrikt. Derfor velger jeg å gå åpent ut med funnene som er kommet frem, sier Songstad.

Videre skriver Vest politidistrikt i pressemeldingen at undersøkelsesgruppa ikke har funnet støtte for anklagene de to forskerne rettet mot UEH-miljøet. Men at Songstad tror utfordringene er ekstra store på politihuset i Bergen, uavhengig av organisatorisk tilknytning.

- Videre tror jeg det handler om deler av politi- og ledelseskulturen og er gjeldende flere steder i politidistriktet. Det er veldig mye som er bra, men enkelte deler av vår kultur må vi se på i et nytt lys. Så her må vi må jobbe bredt, sier Songstad.

Nå har Songstad og Vest politidistrikt fått 11 konkrete anbefalinger for arbeidet videre med ukultur og seksuell trakassering.

- Vi er enige om å samarbeide tett om oppfølgingen av rapporten. I tillegg har AMU satt ned et eget underutvalg for å følge opp saken. Tiltakene skal være synlige og skje i full åpenhet. Det er hva vi gjør videre nå som teller, avslutter Songstad.