TAKT OG TONE I UNIFORM: Oslo politiorkester fra Norsk politimusikkfestival i 2019.
TAKT OG TONE I UNIFORM: Oslo politiorkester fra Norsk politimusikkfestival i 2019.

Gjennomgang av uniformsreglementet:

- Veldig spent på hvordan dette påvirker oss

Politifolk får ikke gå i uniform i Pride-paraden, men i 17. mai-toget er uniform i utgangspunktet greit - så lenge man er i tjeneste. Oslo politiorkester frykter imidlertid at de kan måtte gå i sivil på nasjonaldagen i framtiden.

Publisert Sist oppdatert

Fredag ble det kjent at politiet ikke lenger får bære uniform i Pride-paraden grunnet sikkerhet.

Siden 2005 har det vært et unntak i politiets uniformsreglement for at politifolk skulle få delta i Pride-parader med uniform.

Dette unntaket blir nå opphevet på ubestemt tid.

– Det skal ikke være noen tvil om at dersom du ser en politimann eller -kvinne i uniform, så er personen på jobb, har tilgang på nødvendig utstyr, og kan yte bistand dersom noe skulle skje, sa beredskapsdirektør Tone Vangen i Politidirektoratet (POD) da.

- Ville være synd om det skal slutte her

På nasjonaldagen i morgen skal Oslo politiorkester, i tradisjon tro, gå først i utrullingen av politiet som skal jobbe langs barnetogruta, før barnetoget starter i hovedstaden.

Lederen for politiorkesteret, Mari Engestøl Røgeberg, håper de kan fortsette å representere politiet gjennom å få i uniform i fremtiden.

Det til tross for at flere i korpset som bærer uniformen ikke er ansatt i politiet.

– Det er jo spesielt dette med musikkorpset, fordi vi har med oss mange sivilt ansatte uten politimyndighet og også andre sivile utenfor politiet. De bærer politiuniform og representerer politiet når vi spiller. Slik har det alltid vært, sier hun.

LANG TRADISJON: Oslo politiorkester er snart 90 år.
LANG TRADISJON: Oslo politiorkester er snart 90 år.

Til høsten skal POD gå igjennom politiets uniformsreglement.

– Vi er veldig spent på hvordan dette påvirker oss. Vi satser på at det er forståelse for fortsatt drift og representasjon av politiet via musikken. Oslo Politiorkester er snart 90 år, det ville være synd om det skulle slutte her, sier hun.

-Vi vet vi har støtte på toppen i POD og i politidistriktene, legger hun til.

– Ser du for deg å spille i korpset på nasjonaldagen uten politiuniform?

– Det blir meningsløst. Vi er der for å representere politiet med musikk ved små og store anledninger både internt og eksternt, sier hun.

Gjør unntak for Politihøgskolen

Beredskapsdirektøren understreker overfor Politiforum at det ikke er anledning til å bruke uniform på nasjonaldagen dersom en ikke er i tjeneste.

Det går fram av uniformsreglementets alminnelige bestemmelser.

Politiets uniform legitimerer nemlig politimyndighet uavhengig av hvilken uniform som brukes.

Vangen sier POD er kjent med at det er organisert politideltagelse i 17. mai-tog og borgertog i enkelte deler av landet, og at det er opp til politimesteren å risikovurdere dette.

POLITIMYNDIGHET: Uavhengig av hvilken uniform som brukes legitimerer politiuniformen politimyndighet, sier beredskapsdirektøren.
POLITIMYNDIGHET: Uavhengig av hvilken uniform som brukes legitimerer politiuniformen politimyndighet, sier beredskapsdirektøren.

– Politimestre og andre tjenestepersoner deltar også i 17. mai-toget som en del av sin tjeneste og inngår da i politiets operasjon for 17. mai, sier hun.

– Under Pride er det problematisk for publikum å ikke kunne skille på hvem som er på jobb som politi og ikke under paraden. Gjelder dette også 17. mai?

– I utgangspunktet så gjelder uniformsreglementets punkt 17, det vil si at de som opptrer i uniform på 17. mai skal være i tjeneste. Dersom politimesteren gjør unntak må det foreligge en risikovurdering som tar høyde for denne problemstillingen, sier Vangen.

Politimester Heidi Kløkstad skriver i en e-post til Politiforum at alle som er i uniform i Nordland politidistrikt på 17. mai vil være i tjeneste og følge de nye retningslinjene for uniformsbruk og Politidirektoratets ordre for 17. mai-feiringen.

BODØ: Her står studentene som ble uteksaminert i 2015 oppstilt i uniform ved Politihøgskolen i Bodø.
BODØ: Her står studentene som ble uteksaminert i 2015 oppstilt i uniform ved Politihøgskolen i Bodø.

– Dette gjelder med unntak av Politihøgskolens avdeling Bodø som skal gå samlet og uniformert i Borgertoget i Bodø, sier hun.

– Det er gjort konkrete risikovurderinger i forhold til studentenes deltakelse i Borgertoget. Risikovurderingene er gjort i samråd med PHS og er avstemt med POD.

Ellers legger politimesteren til at det er iverksatt en rekke tiltak i forbindelse med gjennomføringen for å redusere risiko og ivareta sikkerheten – uten at hun kan gå inn på hvilke tiltak dette gjelder.

Powered by Labrador CMS