Ukraina-donasjoner legger press på politidistriktene

Utgått politimateriell som kan bli donert til Ukraina, blir lagret i politidistriktene. Mangel på lagringsplass skaper utfordringer.

Politiets skuddsikre vester, hjelmer og annet sikkerhetsutstyr som har utløpt på dato, kan doneres til Ukraina istedenfor å bli destruert. Bildet er et illustrasjonsfoto.
Publisert

I fjor sommer besluttet Politidirektoratet (POD) at politimateriell som er utgått på dato kan doneres til Ukraina

I august åpnet POD for at også politiets gamle tjenestevåpen kunne doneres. Så langt er imidlertid ikke noe av politiets gamle utstyr sendt til Ukraina.

Utstyr som i en normalsituasjon ville blitt destruert, hoper seg derfor opp i politidistriktene, og skaper utfordringer.

– Vi har bedt politidistriktene stanse destruksjon av hjelmer og annet materiell. Det er ikke ubegrenset lagringsplass i politidistriktene, og det legger ekstra et press på dem når de må lagre materiell lengre enn ønskelig, sier seksjonssjef Torgeir Haugen i POD.

Direkte til Ukraina

Fordi materialet er lagret lokalt i politidistriktene, ønsker POD å få sendt materiellet direkte til Ukraina.

Torgeir Haugen.

– Nasjonale retningslinjer om hvordan politidistriktene rent praktisk skal håndtere dette, er nå på oppløpssiden, sier Haugen.

Han ønsker ikke si noe mer konkret om hva som er donert før det er på plass i Ukraina.

– Vi jobber med å kartlegge og få oversikt over materialet som er aktuelt for donasjon. Det er nok ikke snakk om store mengder materiell vi får donert, men vi er positive til å kunne bidra. Vi ser at det er et stort behov hos nødetatene og politiet i Ukraina.

Kartlegger kjøretøyer

Også politiets utgåtte kjøretøyer er aktuelle for donasjon, sier Haugen.

– Vi skal også gjøre en kartlegging av om det er kjøretøyer som kan doneres, men budsjettsituasjonen i politiet tilsier ikke at det blir avhendet mange kjøretøyer nå, sier han.

Det er Politiets Fellestjenester (PFT) som har fått oppdraget med å koordinere donasjonene, og det er internt i politiet utlyst en hospoteringsstilling for å ivareta dette ansvaret.

– Herunder bistå politidistriktene med verdisetting av materiellet, sier Haugen.

Nansen-programmet

Seniorrådgiver Camilla Fosse i departementets kommunikasjonsenhet, sier til Politiforum at de ikke vil kommentere fremtidige enkeltdonasjoner til Ukraina før det er mottageren i hende.

– For Norge er det svært viktig å støtte Ukraina som følge av Russlands angrepskrig. Donasjoner fra norsk politi til Ukraina skal vurderes helhetlig i samråd med utenriksministeren og Forsvarsministeren, i rammene av Nansen-programmet, sier hun.

Materiell fra politiet er sannsynligvis mest egnet for sivile myndigheter som politi og grensevakt, og vil ifølge Fosse bli vurdert donert ut fra Ukrainas behov gjennom EUs ordning for sivil beredskap (UCPM).

– UCPM er fra norsk side foretrukket kanal for sivile donasjoner fra Norge og gir et rammeverk og logistisk kapasitet for donasjonene. Justis- og beredskapsdepartementet vil videre avklare, i samråd med Forsvarsdepartementet og Utenriksdepartementet, hvordan donasjonene fra politiet skal fordeles mellom den sivile og militære andelen av Nansen-programmet.

NANSEN-PROGRAMMET

  • Femårig støtteprogram for Ukraina for perioden 2023 til 2027 på 75 milliarder kroner
  • Største støtteordningen til et land i krig i norsk historie
  • Inkluderer både militær og sivil støtte
  • Midlene kan også brukes til sivil støtte til Moldova, som er hardt rammet av krigens ringvirkningerPowered by Labrador CMS