DEBATTINNLEGG

Politireform i revers

Politiet har vært en budsjettvinner de siste årene. Vi har fått masse penger. Så spørs det om det er noen trøst for Olga i Kåfjord, at politiet har et beredskapssenter på Ski til flere milliarder, hvis patruljen i Nordreisa har hjemmevakt og ligger og sover når hun trenger hjelp.

Publisert

Dette er en meningsytring. Innholdet gir uttrykk for forfatterens holdning.

I 2016 foregikk det et omfattende arbeid i Troms politidistrikt i forbindelse med etableringen av ny geografisk struktur for politiet. Arbeidet skjedde i nært samarbeid med kommunene, og løsningen ble at vi fikk 3 store lensmannsdistrikt, nemlig Nord-Troms, Midt-Troms og Finnsnes, samt politistasjonsdistriktene Tromsø og Harstad.

Denne modellen fikk tilslutning fra nesten alle kommunene i fylket.

Betingelsene kommunene satte for valgte løsning var selvfølgelig at politiet skulle levere gode vakt- og beredskapstjenester, jobbe forebyggende i nærmiljøene og at straffbare handlinger skulle etterforskes grundig. Fra politiets side sa vi til politikerne at de ikke måtte legge for mye vekt på hvor mange lensmannskontor vi har, men derimot på at vi var i stand til å bemanne politipatruljer hele døgnet og fra disse levere tjenester til innbyggerne over alt i fylket.

Dette har vi lyktes med. I alle vaktregionene har vi døgnbemannete patruljer. Vi opplever stadig positive tilbakemeldinger fra både innbyggere og lokalpolitikere på de tjenestene som leveres. Etter omtrent tre års drift er vi mange som er fornøyd.

Dette er nå truet. Virkelig truet. Troms politidistrikt må ta ned kostnadene med vel 40 millioner kroner fram mot 2024, noe som i praksis vil si en betydelig nedbemanning. Kanskje så mye som 40 stillinger må fjernes.

Og dette kommer til å svi skikkelig i lensmannsdistriktene også. Allerede snakkes det om å gå tilbake til hjemmevaktordninger, slik vi leverte polititjenestene i forrige århundre. Kapasiteten på alle andre områder vil selvfølgelig også tilsvarende bli svekket.

I dette perspektivet blir det underlig å se hva statsministeren og justisministeren uttalte ved fremleggelsen av politimeldingen i juni:

«Blant nøkkelpunktene i stortingsmeldingen er at ressursbruken i politi- og lensmannsetaten må effektiviseres videre, og at den videre styrkingen av politiet skal skje i distriktene, blant annet gjennom å styrke geografiske driftsenheter, som organiserer lensmannskontorene og politistasjoner, mer enn enhetene som ivaretar fellesoppgaver på politidistriktsnivå i årene som kommer.»

Politiet har vært en budsjettvinner de siste årene. Vi har fått masse penger. Så spørs det om det er noen trøst for Olga i Kåfjord, at politiet har et beredskapssenter på Ski til flere milliarder, hvis patruljen i Nordreisa har hjemmevakt og ligger og sover når hun trenger hjelp.

LES OGSÅ: Frykter distriktet blir borte

Powered by Labrador CMS