Stor økning i ungdomsvold i fjor – politidirektøren er bekymret

I fjor ble det påtaleavgjort 5400 voldslovbrudd utført av ungdommer under 18 år. Det er en økning på 37 prosent fra året før, noe som bekymrer politidirektøren.

Politidirektør Benedicte Bjørnland. Bildet er tatt i en annen sammenheng.
Publisert Sist oppdatert

Totalt 21.800 straffbare forhold begått av barn og unge under 18 år ble i løpet av 2023 påtaleavgjort, som innebærer at påtalemyndigheten reiser en anklage mot noen.

Det er en økning på 28 prosent fra 2022. Barn under 15 år står for 36 prosent av tilfellene.

− Politiet ser med bekymring på at det begås mer kriminalitet blant stadig yngre barn. Selv om den største økningen består av mindre alvorlige forhold, er det flere utviklingstrekk som peker på utfordringer samfunnet må ta grep om i fellesskap, sier politidirektør Benedicte Bjørnland i en pressemelding.

Hun er også bekymret over en stor økning i påtaleavgjorte voldslovbrudd blant unge. I 2023 var tallet 5400, mot rundt 4000 i fjor.

− Økt voldsbruk blant unge er noe politiet ser svært alvorlig på. Utviklingen er bekymringsfull, sier Bjørnland.

Stadig flere under 15 år

I løpet av fjoråret ble det i alt registrert 11.700 gjerningspersoner under 18 år, en økning på 20 prosent i forhold til snittet de siste fire årene.

Hele 36 prosent av alle påtaleavgjorte forhold i fjor ble begått av barn under 15 år. Politiet merker en stadig større økning i kriminalitet hos barn.

− Når det kommer til barn under 15 år, så kan ikke disse straffeforfølges. Det er andre ressurser enn politiets som må utgjøre de viktigste innsatsfaktorene for å forebygge og avverge lovbrudd i denne aldersgruppen. Foreldre, barnevern, skole, Nav, helsevesenet, rusomsorgen og frivilligheten har alle viktige roller i dette arbeidet, sier Bjørnland.

– Veldig, veldig bekymret

Høyre mener tallene vitner om en situasjon som er i ferd med å komme ut av kontroll.

– Jeg er veldig, veldig bekymret, sier Høyre justispolitiske talsperson Ingunn Foss.

Hun mener få ord har blitt til handling i Støres regjering og mener justispolitikken innebærer ukritisk sløsing med politiets midler, reverseringer, samt kontorlokaler og tiltak som politiet ikke ønsker seg.

– Det viktigste vi gjør er å sikre en god bemanning i politiet. Flere hundre har mistet jobben etter regjeringsskiftet, og det har store konsekvenser for politiets evne til å avdekke, etterforske og straffeforfølge kriminelle, sier Foss. 

Powered by Labrador CMS