Sigve Bolstad, leder i Politiets Fellesforbund.
Sigve Bolstad, leder i Politiets Fellesforbund.

SIGVE SIER

Et politi å være stolt av

Det er ikke med lett hjerte en innsatsleder nekter sine kolleger å gå inn i området hvor det er mennesker som må reddes, fordi det er for farlig.

Publisert Sist oppdatert

Dette er en meningsytring. Innholdet gir uttrykk for forfatterens holdning.

Akkurat da vi trodde annerledesåret 2020 var helt på hell og ikke kunne by på flere vanskelige overraskelser våknet vi den 30. desember til nyheten om en forferdelig naturkatastrofe på Ask i Gjerdrum. Rett før klokka fire om morgenen gikk et stort kvikkleireskred. Flere bolighus ble slukt av skredet, opp mot 1500 personer ble evakuert, og i seks dager jobbet redningsmannskapene dag og natt for å finne ti personer som ble savnet da skredet tok med seg hjemmene deres.

Aller først ønsker jeg å uttrykke dyp medfølelse med de som har mistet sine kjære. Ti personer er dessverre bekreftet omkommet, tre av disse er ennå ikke funnet. Jeg føler også med alle de som har mistet alt de eier da hjemmene deres forsvant i leirmassene.

Jeg er, som mange andre, imponert over den innsatsen nødetatene og andre dyktige fagmiljøer gjorde på Gjerdrum i timene og dagene etter det tragiske leirskredet. Den politifaglige kompetansen som ble vist er uvurderlig. Det er krevende å få oversikt over en katastrofe av denne typen, med så mange mennesker berørt, og et så stort område hvor naturkreftene har tatt for seg. Det var mørkt og dårlig vær. Og ikke minst var det et farlig område å ferdes i for redningsmannskapene.

Det er ikke med lett hjerte en innsatsleder nekter sine kolleger å gå inn i området hvor det er mennesker som må reddes, fordi det er for farlig. Jeg er stolt over det politiet jeg er en del av, og en stor takk til alle som sto på og fortsatt står på i denne store nasjonale katastrofen.

Jeg er veldig fornøyd med at Politidirektoratet nå endelig ønsker å stoppe kombinasjonen av sivil stillingskode og tildeling av politigrad. Vi har i flere år jobbet for å få til en omgjøring i denne saken. Å tildele politigrader til personer i sivile stillingskoder for å omgå særaldersgrenser mener vi ikke bare er dårlig praksis, men ulovlig. Stillingskodesaken startet i 2018 da politidistriktene, etter beslutning fra Politidirektoratet, begynte å tilsette ansatte i sivil gjennomgående stillingskode uten særaldersgrenser, selv om den ansatte både skal ha politigrad og politimyndighet. Vi har hatt denne saken i rettssystemet siden høsten 2018, da vi tidlig så dette som en ulovlig praksis, og at man hoppet bukk over forhandlingen om særaldersgrensene. Diskusjonen om hvilke stillingskoder som skal ha særalder skal vi ta i forhandlinger der dette hører hjemme. Vi er glad for at Politidirektøren nå ønsker en slutt på denne type tilsetninger, og har en klar forventning om at stillingene som allerede er feil omgjøres til politistillingskoder. Nå skal vi gjøre vårt for en god dialog og samhandling i veien videre i denne saken.

Det er dessverre ikke bare i denne saken vi ser at den politifaglige kompetansen er under angrep og stort press. Jeg ønsker ikke å bruke den tragiske hendelsen på Gjerdrum til å slå politisk mynt eller vinne frem et poeng. Men jeg mener det ikke er til å overse hvor viktig politiets rolle var under denne hendelsen, og særlig var det da den politifaglige kompetansen som ble viktig. I alle hendelser og ved all etterforskning er de aller første minuttene og timene etter at noe har skjedd viktigst. Det er for eksempel her innsatslederens kompetanse er uvurderlig.

Nå, som politiet er i stadig endring og ny fagkompetanse ønskes velkommen for å løse nye oppgaver, må vi huske på å verne om det rent politifaglige også – som vi ved slike tragiske hendelser ser er like viktig som det alltid har vært. Så er det naturligvis viktig å påpeke at jeg og resten av Politiets Fellesforbund er svært positive til komplementærkompetanse i etaten – det er vi helt avhengig av. Disse dyktige kollegaene er uvurderlige for å ta i bruk ny kompetanse, ny teknologi og nye metoder, men det må komme i tillegg til og ikke på bekostning av politikompetansen.

I en politietat er det helt naturlig at det er politikompetansen som er tyngst, og den kompetansen skal vi være stolte av.

Powered by Labrador CMS