Illustrasjon
Illustrasjon

Ny arbeidsmiljøundersøkelse:

Fire av fem tør ikke rapportere om seksuell trakassering

–Undersøkelsen viser at vi har to sårbare grupper som vi bør ha særlig oppmerksomhet på fremover: Unge kvinner under 30 år og midlertidig ansatte. I den videre oppfølgingen av undersøkelsen vil vi se på tiltak rettet spesielt mot disse to målgruppene, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Publisert Sist oppdatert

I løpet av de siste tolv månedene har 5,4 prosent av medarbeiderne i politiet opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet.

Det kommer frem i politiet arbeidsmiljøundersøkelse 2023.

Dette viser undersøkelsen:

· 5,4 prosent av medarbeidere i politiet har opplevd uønsket atferd en eller flere ganger de siste 12 månedene. Dette er 1,2 prosentpoeng færre en i 2020.

· Trenden er positiv for de fleste demografiske grupper og politidistrikt, med unntak av unge kvinner og midlertidige ansatte hvor andelen som opplever uønsket atferd øker noe.

· Siden forrige undersøkelse har det blitt mye tydeligere hva som menes med uønsket seksuell oppmerksomhet, og hva som ikke er akseptabel oppførsel.

· Det er fortsatt en utfordring at kun et fåtall av medarbeiderne som opplever uønsket seksuell oppmerksomhet melder ifra om dette.

· Medarbeidere som opplever å ha fått god oppfølging etter å ha sagt i fra om uønsket seksuell oppmerksomhet opplever i stor grad at atferden opphører.

Kilde: Politiets arbeidsmiljøundersøkelse/ Rambøll

– Selv om dette er en signifikant nedgang fra forrige undersøkelse, vil politiet fortsette å jobbe målrettet med tiltak, sier politidirektør Benedicte Bjørnland i en pressemelding fra Politidirektoratet (POD).

Her kommer det også frem at siden forrige arbeidsmiljøundersøkelse i 2020, så har kunnskapen om uønsket seksuell oppmerksomhet, og hva som ikke er akseptabel oppførsel økt blant ansatte i politiet.

– Det er likevel 787 medarbeidere og 87 studenter som sier at de har opplevd å bli utsatt for uakseptabel oppførsel. Det tar vi på alvor og kommer til å fortsette å jobbe målrettet for å forebygge, gjennom både strukturelle og kulturelle tiltak. Det handler om tydelig ledelse og psykologisk trygghet i arbeidsmiljøet, som krever systematisk arbeid over tid, fortsetter politidirektøren i pressemeldingen.

Få sier i fra

Både ansatte i politietaten og studenter er spurt, og svarprosenten fordeler seg på henholdsvis 74 og 49 prosent.

Bjørnland trekker frem at det er særlig to utsatte målgrupper.

– Undersøkelsen viser at vi har to sårbare grupper som vi bør ha særlig oppmerksomhet på fremover: Unge kvinner under 30 år og midlertidig ansatte. I den videre oppfølgingen av undersøkelsen vil vi se på tiltak rettet spesielt mot disse to målgruppene, uttaler Bjørnland videre.

Kun én av fem medarbeidere som opplever uønsket seksuell oppmerksomhet rapporterer at de har meldt fra om dette.

Det vil si at «hele» fire av fem ikke rapporterer om seksuell trakassering.

«Hovedårsaken til dette er at hendelsen ikke ble opplevd som alvorlig nok, men det er også noen som svarer at årsaken er at de ikke tror det nytter, eller at de er bekymret for at det skal påvirke egen karriere», heter det videre i pressemeldingen.

Skjer på arbeidsplassen

I arbeidsmiljøundersøkelsen kommer det også frem at det er vanligst å oppleve uønsket seksuell oppmerksomhet i tjeneste (73 prosent) , men det er også en betydelig andel som opplever dette utenfor tjeneste (41 prosent).

Videre oppgir 86 prosent av ansatte som opplever uønsket seksuell oppmerksomhet i tjeneste at dette skjedde på arbeidsplassen.

Blant de som opplevde det utenfor tjeneste er det mest vanlig i sosiale settinger. Her oppga 63 prosent at det ikke var alkohol involvert da handlingene skjedde.

Hjelper å si i fra

Blant ansatte som valgte å si ifra og som opplevde at saken ble fulgt opp på en god måte, svarer 94 prosent at den uønskede oppførselen opphørte.

Mens kun 42 prosent sier at oppførselen stoppet når saken i svært liten grad ble fulgt opp på en ordentlig måte.

– Dette er viktig kunnskap for ledere på alle nivåer. Jobber vi godt med enkeltsaker så får vi gode resultater. Undersøkelsen viser at uønsket seksuell oppmerksomhet hyppigst oppleves i arbeidshverdagen. Dette fordrer oppmerksomhet og oppfølging fra lederne i deres daglige ledelse, sier Bjørnland i pressemeldingen.

Hun legger til:

– Årets undersøkelse viser at vi ikke er i mål, men på rett vei, avslutter Bjørnland.

Powered by Labrador CMS