SATSER I ØST: Oslo-politiet har identifisert utsatte områder i Oslo der innsatsen skal intensiveres. Bildet viser en politipatrulje på Grønland i Oslo, som er en av bydelene som er pekt ut, og er tatt i en annen sammenheng.
SATSER I ØST: Oslo-politiet har identifisert utsatte områder i Oslo der innsatsen skal intensiveres. Bildet viser en politipatrulje på Grønland i Oslo, som er en av bydelene som er pekt ut, og er tatt i en annen sammenheng.

Oslo-politiet:

Satser tungt i østlige bydeler

Politiet har pekt ut seks spesielt utsatte soner i Oslo der innsatsen mot våpen og narkosalg skal trappes kraftig opp. Tiltaket er inspirert av Sverige.

Publisert

I fjor besluttet politimesteren en satsing rettet mot alle utsatte områder, eller sårbare områder, som de også kalles.

Leder av Enhet Øst, John Roger Lund i Oslo-politiet, sier til Klassekampen at de har identifisert seks områder der de vil forsterke innsatsen.

Oslo øst

Ifølge avisen er de seks områdene på Grønland og Tøyen og i bydelene Stovner, Alna og Søndre Nordstrand.

– Politiet ser ikke bort fra at det vil avdekkes flere sårbare områder som følge av god etterretning og analyse, sier Lund.

LEDER I ØST: John Roger Lund, leder for enhet øst i Oslo politidistrikt.
LEDER I ØST: John Roger Lund, leder for enhet øst i Oslo politidistrikt.

– Hvordan har dere kommet fram til disse seks områdene i Oslo?

– Vi har sett på levekårsindikatorer som vi veit er med på å skape utfordringer, svarer Lund til Klassekampen.

Levekårsindikatorer

Områdene er valgt ut ved at politiet har sett på levekårsindikatorer som lav inntekt, lav utdanning, kort botid i Norge og husholdninger med aleneforsørgere.

Politiet har knyttet til seg en forskergruppe ved Politihøgskolen i Oslo som skal bistå i arbeidet. En av forskerne er Manne Gerell som forsker på kriminalitet og gjengvold ved Universitetet i Malmö og Universitetet i Oslo.

– Akkurat nå jobber vi med å gjøre analyser av hva som kan være utsatte områder i Norge, basert på lignende analyser i Sverige og Danmark, sier han til Klassekampen.

Svensk modell

Gerell vil også bistå med å finne ut av hvilke kriminalitetsforebyggende tiltak som har effekt.

I Sverige har politiet identifisert 61 geografiske områder fordelt på 22 byer, skriver Klassekampen. Områdene kjennetegnes ved at befolkningen har lav inntekt og dårlige levekår, og ved at kriminelle nettverk blir vurdert å påvirke lokalsamfunnene negativt. Lav tillit og misnøye med storsamfunnet er andre kjennetegn.

Powered by Labrador CMS