POLITIHUMOR

Rallyfører med for kort tau

Dette er en historie fra rallymiljøet i Østerdalen på 1970-tallet.

Publisert Sist oppdatert

Historien er fra gamle Østerdal politikammer på midten av 1970-tallet. Det begynner å bli mange år siden, og detaljene kan være litt omtrentlige.

Men historien går omtrent slik:

Jeg var ung politifullmektig, og satt med påtaleansvar for sakene som dukket opp på min jourvakt.

Miljøet i og rundt Elverum, og oppover i Østerdalen, var delvis preget av et ganske solid rallymiljø. Det var på den tiden Per Engseth dominerte seierspallene i denne bilsporten.

Kanskje ikke helt uventet, fikk politiet av og til noen henvendelser knyttet til rallymiljøet og biler som flyttet på seg. Noen litt raskere enn andre. Eller på en annen måte enn andre biler.

I tilknytning til en av de lokale konkurransene, var det en som skulle flytte rallybilen før konkurransen. Flyttingen skjedde ved at rallybilen ble plassert på en biltilhenger, og trukket gjennom Elverum en kald vinterdag. Frostrøyken fra Glomma lå som en røyk over elva.

Det var ikke noe i veien med selve kjøringen, selv om farten kanskje innvirket noe på det som skjedde. Sikringen av bilen på tilhengeren var bare sånn passe. Det resulterte i at rallybilen falt av hengeren, og noen fant grunn til å ringe politiet, som på sin side foretok en utrykning til stedet. Det var ingen personskade, men patruljen skrev anmeldelse for dårlig sikring av last.

Her var det straksetterforskning, lenge før begrepet var oppfunnet. Bilføreren ble tatt med inn til politikammeret, som det da het, for å bli avhørt om tildragelsen. Føreren ble forelagt mistanken om å ikke ha sikret lasten tilstrekkelig.

Etter at mistenktes rettigheter var gjort kjent, ba etterforskeren mistenkte forklare hvorfor rallybilen hadde falt av tilhengeren, noe som hadde ført til en farlig situasjon for andre trafikanter.

Svaret fra den mistenkte rallyføreren husker jeg ennå:

– Je hadde itte mer å bitte med.

Vi konstaterte forholdsvis raskt at vegtrafikkloven ikke ga dispensasjon for tilstrekkelig sikring av last på grunn av for kort tau. Dermed utstedte jeg et passende forelegg til rallyføreren. Uten at jeg tror vår lille «hilsen» ødela den videre rallykarrieren.

Powered by Labrador CMS