TV2: PST har nær doblet budsjettet -må nedbemanne

- PST har måttet investere i kostbar teknologi, noe som har medført reduksjon i antall stillinger for å balansere budsjettet, uttaler seniorrådgiver Martin Bernsen i PST til TV2.

Publisert Sist oppdatert

«I 2019 var budsjettet til Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) på om lag én milliard kroner, noe som er nær en dobling sammenlignet med for fem år siden. Likevel må de frem med sparekniven », det skriver TV2.

Opplysningene kommer frem i evalueringen av politiets og PSTs håndtering av terrorhendelsen i Bærum 10. august 2019.

I evalueringsrapporten heter det at: «PST har hatt en betydelig vekst de senere årene, både når det gjelder budsjett og antall stillinger. I 2019 var PSTs budsjett på om lag én milliard kroner og det er nær en dobling av budsjettet fra fem år tilbake. Antall stillinger har også vokst betydelig over denne perioden. Samtidig skal det sies at PST i 2019 og 2020 var nødt til å redusere antall stillinger for første gang på flere år for å kunne drifte innenfor den tildelte økonomiske rammen, samt at en rekke stillinger er ubesatte grunnet manglende finansiering».

Utvalget skriver også at det «faller utenfor dette utvalgets mandat å vurdere hvorvidt tjenestens økonomiske rammer er passende i lyset av dagens trusselbilde, forventninger til tjenesten, og den teknologiske utviklingen».

LES OGSÅ: Stramt budsjett for politidistriktene

Må balansere budsjettet

- De siste ti årene har vi hatt en kraftig økning i budsjettet vårt, noe som i hovedsak har gått til ansettelse av personell. Det økende behovet for teknologiutvikling og digitalisering har imidlertid gjort at PST har måttet investere i kostbar teknologi, noe som har medført reduksjon i antall stillinger for å balansere budsjettet, uttaler seniorrådgiver Martin Bernsen i PST til TV2.

PST ønsker ikke å si så mye utover hva som allerede er sagt til TV2.

- PST opplever å ha god dialog med Justisdepartementet når det gjelder trusselbildet, vår egen måloppnåelse og budsjett, sier Bernsen til Politiforum.

Justis- og beredskapsdepartementet uttaler i en kommentar til TV2 at evalueringsrapporten henviser til nominelle tall, og at «de ikke tar hensyn til pris- og lønnsvekst og andre tekniske endringer».

Samt at det har blitt bevilget midler til nye stillinger og investeringsmidler til nye IT-systemer i PST. De nye IT-systemene er ventet å frigi arbeidstid og det er derfor stilt krav til såkalt gevinstrealisering.

Avslutningsvis viser departementet til at PST i liket med andre offentlige etater, har krav til å effektivisere i tråd med avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen.

LES OGSÅ: Regnestykket som ikke går opp

Powered by Labrador CMS