Bildet er et illustrasjonsfoto.
Bildet er et illustrasjonsfoto.

POLITISINNET

Å være en empatisk politimann

Hva er egentlig empati, og er det en egenskap som er viktig å inneha som politibetjent? Vi skal se litt nærmere på hva fenomenet innebærer og hvordan empatiens tilstedeværelse og utøvelse vil være svært gunstig for tjenesteutførelsen.

Publisert

Kontakt psykologen

Har du en problemstilling du ønsker å få tatt opp i denne spalten? Send en e-post til henrik.ramstad@onlinepsykologene.no.

Alle henvendelser behandles konfidensielt.

I en tidligere artikkel har jeg skrevet litt om hvor avgjørende emosjonell intelligens er for en rekke yrkesarenaer, deriblant politiet. Empati er en av de viktigste komponentene i emosjonell intelligens. Empati stammer fra det greske ordet empátheia, som betyr lidenskap, og innebærer ens evne til å sette seg inn i og forstå andres følelser, deres tanker, hvorfor de handler som de gjør, og så videre. På folkemunne kan man si at empati betyr å «kunne sette seg inn i andres sko».

Som politiansatt er det naturligvis viktig å kunne vise forståelse for en annens situasjon og samtidig kunne bistå med følelsesmessig støtte, all den tid man påtreffer mennesker i ulike former for vanskelige situasjoner. Å bli møtt med ekte og rett inntunet empati i en personlig krise, vil være av stor betydning for den som står i det vanskelige.

Enklere med empati

Empati hjelper en med å fremstå som mer oppriktig, og som en man bør lytte til. Dette er også kvaliteter som er viktige for en politibetjent å inneha. Mange av de politiet påtreffer, kan oppleve at ting som blir sagt av tjenestepersonen umiddelbart kan fremstå som urettferdig, urimelig, eller lignende. Ved bruk av empati som er fintunet til situasjonen og personen, vil du oppleve at det blir enklere for deg å nå igjennom med ditt budskap, samtidig som det vil bli enklere for den som skal motta budskapet å gå med på det som blir sagt.

Du vil også oppdage at aktiv bruk av empati er med på å forsterke din selvfølelse, fordi empati av andre oppfattes som en attraktiv egenskap. All den tid de du kommuniserer med oppfatter deg som samarbeidsorientert og opptatt av hvordan den andre tenker, føler og reagerer, vil du gjerne få positive tilbakemeldinger på dette. Når man forstår andre, eller i alle fall gir uttrykk for at det er viktig for deg å forsøke å forstå de man snakker med, vil det bli lettere å bygge et tillitsfullt forhold til dem. Det er menneskelig å bli tiltrukket av de man føler seg mest komfortable med, og empati er et veldig viktig verktøy for å skape relasjonell komfort.

Aktiv lytting

Empati legger til rette for å aktivt lytte, altså å vise den andre at du er observant og tilstede i samtalen. Den du snakker med vil da ofte føle seg bedre og mindre alene, fordi det er lindrende å dele en vanskelig situasjon med en som oppriktig ønsker deg vel og ser deg i det du står i.

Empati er også med på å gjøre det noe lettere å overbringe en vanskelig beskjed. Enten om det noe utfordrende du som nærmeste leder må snakke med en medarbeider om, eller om det er en vanskelig beskjed du som betjent på et oppdrag må overbringe.

Forskning viser at fordi det er ubehagelig å ta «den vanskelige samtalen» med en annen, kan man som budbringer bevisst eller ubevisst endre noe på det som egentlig skal sies. Dette fordi man ofte tenker at den andre assosierer deg som en dårlig person fordi det er du som kommer med det vanskelige budskapet.

Empati legger til rette for det å gi en vond beskjed eller å ta den vanskelige samtalen på en så god måte som mulig. Ved bruk av empati blir man mer taktfull og emosjonelt fintfølende i sin kommunikasjon, i stedet for å holde tilbake informasjon eller vri på det som skal sies som et ledd i det å skåne seg selv.

Powered by Labrador CMS