HELLER FLERE FOLK: Høyres fungerende justispolitiske talsperson Modolf Haraidseid mener kommunene heller ønsker seg flere politifolk og ikke kontor.

Høyres talsperson:

Mener nye tjenestesteder vil bety færre politifolk

Fungerende justispolitisk talsperson Modolf Haraidseid tror kostnadene for regjeringens tjenestesteder kan bli en hodepine for Politidirektoratet.

Publisert Sist oppdatert

Fredag kunne justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl fra Senterpartiet (Sp) slå fast at ni nye tjenestesteder med tilknyttede politifolk skulle opprettes i kommuner i Norge.

Men Haraidseid sier han ikke klarer å finne noen i verken politiet eller påtalemyndighet som støtter Sp og regjeringen med nye kontorer.

- De aller fleste ønsker heller at disse midlene skal gå til politifolk og styrke distriktene og byene med personell. Det er det som vil gi mer synlig politi og mer effektiv etterforskning, og ikke lys i vinduene på et kontor, sier han.

Mehl sier til NRK at det er friske penger bevilget i statsbudsjettet for 2023 som skal finansiere flere tjenestesteder, etter at den forrige regjeringen la ned flere av disse. Men høyrepolitikeren ønsker heller å bruke uttrykket «såkalte friske midler» om finansieringen.

- Jeg oppfatter det slik at politidirektoratet har utfordringer med å finne disse midlene. Men uansett mener vi i Høyre at om pengene er friske eller ei, tas de fra den samme sekken og bør ikke brukes til oppretting av nye tjenestesteder, slår han fast.

PODs hodepine

Han klarer ikke finne faglig støtte til forslaget fra regjeringen noen steder, legger han til. Han tror kommunene som i dag jubler vil bli skuffet.

- De sier ikke at de ønsker seg mer kontor. Det å ønske seg nytt tjenestested kan bli en nedtur for mange, sier han.

Haraidseid sier de nye tjenestestedene kan bli problematisk å innfri, både med tanke på kostnadene ved selve tjenestestedet, og bemanning.

- Det som går til husleie må hentes fra samme sted. Det er det jeg tror vil bli PODs hodepine. For det vil bli umulig å opprettholde samme antall personer når nye tjenestesteder skal opprettes, avslutter han.

- Kan få til det som er ønsket uten nye bygg

Unn Alma Skatvold, leder av Politiets Fellesforbund, er tydelig på at de ønsker mer politi velkommen, men tror ikke nye tjenestesteder er den beste løsningen.

- PF har hele tiden snakket om viktigheten av et lokalt forankret politi, og at navnet nærpolitireformen forplikter. Samtidig har både kriminalitetsutvikling, samfunnsutvikling og sikkerhetspolitikk endret seg de siste årene. Og når vi har en økonomisk situasjon hvor vi har et budsjett hvor det i 2023 i realiteten er en reduksjon i midlene, på grunn av blant annet prisvekst, har vi anbefalt å ikke opprette nye tjenestesteder, sier Unn Alma Skatvold.

Unn Alma Skatvold, leder i Politiets Fellesforbund.

- Når ordførerne blir bedt om innspill er det et større fokus på synlig patruljerende politi, mer tilstedeværelse og forebygging blant barn og ungdom og bedre benyttelse av politikontaktordningen. Disse faktorene er ikke knyttet opp mot bygg, sier hun.

Skatvold mener det er viktigst at politifolk fysisk er til stede i distriktene, og at dette kan løses uten å opprette nye kontorer på stedet.

- Men intensjonene er gode, og det er en symbolpolitikk fra regjeringen og jeg skjønner det. Men jeg tror at man kan få det til som er ønsket uten at det blir mange nye bygg. Så sier jeg ikke at det ikke skal være nye bygg, men fokuset trenger ikke å være på byggene. Vi trenger flere folk mer enn vi trenger nye bygg.

- Tror du det vil komme flere stillinger i forbindelse med opprettelsen av nye kontorer?

- Hvis det kommer nye stillinger og friske penger til dette blir det flere folk, og det er selvfølgelig bra. Men med det budsjettet vi har er bekymringen at man i stedet må flytte på stillinger for å bemanne de nye kontorene. Vi kan ikke se at det foreligger friske midler, sier Skatvold.

Powered by Labrador CMS