Nina Skarpenes, rektor ved Politihøgskolen, vil besvare brevet fra fagforeningene etter sommeren.
Nina Skarpenes, rektor ved Politihøgskolen, vil besvare brevet fra fagforeningene etter sommeren.

Politihøgskolen undersøker bindinger til NNPF

- Vi har vi allerede undersøkt en del rett og slett for å kunne svare på spørsmål. Siden noe ligger ganske langt tilbake i tid, krever det sitt, sier rektor Nina Skarpenes.

Publisert Sist oppdatert

Etter at politidirektør Benedicte Bjørnland ba Justisdepartementet om å nedsette et utvalg for å granske bindinger mellom politiet og Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF), sendte NTL-tillitsvalgt Åsmund Birkeland et brev til ledelsen ved Politihøgskolen, der han ba høgskolen redegjøre for for bindelser til foreningen både før og nå.

Han mener Politihøgskolen ikke kan vente passivt på å bli dratt inn i granskningen, uttaler han til VG.

Flere har ment at det har vært vanskelig å skille mellom politiet og Norsk Narkotikapolitiforening, og foreningen har fått kritikk for uheldig rolleblanding. I brevet til Politihøgskolen peker Birkeland blant annet på at NNPF har nesten samme navn på et kurs de gir til sine medlemmer, som et fag Politihøgskolen underviser i. Mens Politihøgskolens fag heter «tegn og symptomer på misbruk av narkotika og andre rusmidler», bruker NNPF også betegnelsen «tegn og symptomer» på et kurs de tilbyr til sine medlemmer. Til høsten skal styreleder i NNPF Jan Erik Bresil også undervise i faget ved Politihøgskolen.

- Gjort egne undersøkelser

Rektor Nina Skarpenes er tydelig overfor VG på at kursene til NNPF og høgskolen ikke har noe med hverandre å gjøre.

– Det er uheldig og overhodet ikke ønskelig hvis de bruker samme navn i sin utdanning. Nå er det viktig å være så ryddig som mulig, og da er det nok lurt å kalle det forskjellige ting, sier rektor Nina Skarpenes ved Politihøgskolen, til avisa.

Hun forklarer videre at Bresil ble innbeordret som foreleser etter en åpen utlysning og ordinær søknadsprosess.

– Det var flere søkere, og Bresil ble regnet som den mest kompetente fordi han har en mastergrad, som var en særlig ønsket kvalifikasjon, sier Skarpenes, og legger til at Politihøgskolens medarbeidere «selvsagt kan engasjere seg politisk, så lenge de utviser god rolleforståelse», og at de krever at alle skiller mellom det de gjør som fagansatt og privatperson.

Til Politiforum forklarer Skarpenes at de allerede har begynt å gjøre egne undersøkelser for å se om skillet mellom NNPF og Politihøgskolen er uklart.

- I forbindelse med flere mediehenvendelser og brevet fra fagforeningen NTL, har vi allerede undersøkt en del rett og slett for å kunne svare på spørsmål. Siden noe ligger ganske langt tilbake i tid, krever det sitt. Mange har sluttet eller pensjonert seg i mellomtiden. Vi vil besvare brevet fra foreningene etter ferien, og vil nok i den forbindelse få behov for å sjekke flere ting. Så avventer vi mandat for granskningen fra departementet, sier Skarpenes.

- Har Politihøgskolen fått beskjed om at skolen vil være en del av granskningen til Justisdepartementet?

- Ikke foreløpig, vi venter på mandatet, sier Skarpenes, til Politiforum.

- Med sakene vi har sett rundt politiet og NNPF i det siste, mener jeg det vil være ryddig at vi undersøker om skillet er klart nok. Like navn («Tegn og symptomer», red.anm), spesielt i denne situasjonen med det vi kjenner til nå, kan bidra til å skape uklare skiller. Dette bør være så ryddig som mulig, sier Skarpenes.

Politiforum har stilt Justisdepartementet spørsmål om Politihøgskolen også vil være en del av granskningen, og om det er bestemt når arbeidet med å utforme et mandat og nedsette et utvalg vil starte. Justisdepartementet skriver i en e-post at «Arbeidet med mandat og sammensetning av utvalget vil starte etter ferien. Det er nå kun minimumsbemanning som følge av ferieavvikling».

Ba Justisdepartementet overta

Artikkelen i Fædrelandsvennen om at skjenkesteder i Kristiansand som aksepterte et avtalevilkår om å ta avstand fra narkotika ved å henge opp plaketter som ble utarbeidet av NNPF, slapp prikker ved mindre overtredelser av alkohollovgivningen, vekket nasjonal oppmerksomhet om samrøre mellom politi og NNPF.

7. juli bestemte politidirektør Benedicte Bjørnland at politiet selv skulle sette i gang en granskning. Timer senere kom det en ny melding om at Politidirektoratet ville ta initiativ til en ekstern granskning. 19. juli ba politidirektøren Justisdepartementet om å nedsette et utvalg og utforme et mandat, for å sikre at det ikke stilles spørsmål rundt habilitet.

Powered by Labrador CMS