FINALISTER: Arne Johannessen, Lene Lund, Marius Ulekleiv, Monica Lillebakken og John Tetlie.

Politiforums Ærespris: Stem på din favoritt!

Dette er de fem finalistene til Politiforums Ærespris 2022.

Publisert Sist oppdatert

Da fristen for å nominere til Politiforums Ærespris gikk ut 9. desember, hadde det kommet inn nominasjoner på totalt 19 personer.

– Jeg vil takke alle som har nominert sine kandidater til årets ærespris. Vi fikk inn mange gode kandidater, og det var ikke lett for juryen å enes om de fem finalistene. Det kommer til å bli krevende å plukke ut den endelige vinneren, men med fem sterke finalister er jeg sikker på at vi kommer til å få en verdig vinner, sier Erik Inderhaug, redaktør i Politiforum.

STEM PÅ DIN FAVORITT NEDERST I SAKEN!

Inderhaug sitter også som leder av juryen, som i tillegg består av Gunn Hege Høgberg, politibetjent i Oslo politidistrikt, Ida Melbo Øystese, politimester i Øst politidistrikt, og Unn Alma Skatvold, leder i Politiets Fellesforbund.

14 av de nominerte er menn og fem er kvinner. Ut fra de 19 nominerte har juryen diskutert seg fram til fem finalister, i alfabetisk rekkefølge:

  • Arne Johannessen
  • John Tetlie
  • Lene Lund
  • Marius Ulekleiv
  • Monica Lillebakken

Under kan du lese begrunnelsene for hver enkelt finalist, samt stemme på din favoritt. Leserstemmene tas i betraktning inn i juryens arbeid med å kåre en vinner. Vinneren presenteres i Politiforums første utgave i 2023, og på Politiforum.no.

– Det var også flere sterke kandidater blant de som ikke nådde fram som finalister i år, så dersom du ikke ser din favoritt blant finalistene, må du gjerne forsøke igjen når æresprisen for 2023 skal deles ut, sier Inderhaug.

--

Arne Johannessen

Den mangeårige lederen for Politiets Fellesforbund nomineres for sin innsats for fagforeningen og politiet i over 30 år. I dag er Johannessen GDE-leder i Sogn og Fjordane i Vest politidistrikt.

«Han ser den store helheten samtidig som han tar vare på det lokale og det nære. Han er svært engasjert, oser av positiv energi som smitter på oss ansatte. Han har høyt fokus på publikum, innbyggerstemma og et trygt og godt arbeidsmiljø for alle», heter det i nominasjonen.

Johannessen framheves som «en strateg som gjør viktige valg hver dag, til beste for politiet både sentralt og lokalt». I nominasjonen beskrives han som uredd og engasjert, raus med ros og lojal både vertikalt og horisontalt i organisasjonen. Johannessens ansatte, skrives det, «vet at han støtter dem i krevende saker/hendelser».

«Hans åpne kommunikasjon både internt og eksternt gjør at tillit skapes, og med et høyt fokus på samfunnsoppdraget setter han retning for svært mange i det daglige», står det videre i nominasjonen.

John Tetlie

Politioverbetjenten er en erfaren hundefører som også er fagansvarlig for hundetjenesten i Troms politidistrikt – et distrikt med høy forekomst av snøskred med dødelig utgang. Tetlie «er antagelig den i Norsk politi som har rykket ut og jobbet i flest høyrisikoområder der folk er tatt av snøskred», heter det i nominasjonen.

«Mange kolleger og samvirkeaktører har fått gode råd og veiledning av en trygg og solid politimann i disse krevende aksjonene», heter det videre om Tetlie i nominasjonen.

Hundeføreren trekkes fram som «en viktig pådriver for erfaringsdeling, opplæring og utvikling av faget innsats i skredområder». Han har «laget opplæringsprogram og deltatt i undervisning og podcast om farene ved ferdsel i bratt lende», står det videre.

Tetlie har tidligere blitt hedret med Norsk Politihundelags innsatsmedalje, og bidro også i arbeidet i etterkant av flyulykken på fjellet Kebnekaise i 2012.

I nominasjonen pekes det på at dette er et bidrag «til å hylle den innsatsen John og mange andre kolleger legger inn i risikofylte redningsoppdrag landet over».

Lene Lund

Politioverbetjenten har jobbet på Båtsfjord politistasjon i Finnmark politidistrikt siden hun ble uteksaminert fra Politihøgskolen i 1998. Lund nomineres som en representant for politifolk som holder fortet ute i småsamfunnene i Finnmark, og gjør en ekstra innsats for beredskapen.

I dag er Lund leder for politistasjonene i både Båtsfjord og Berlevåg, helt nord på Varangerhalvøya, som på vinterstid ofte kan være isolert fra omverdenen.

«Bare det å bære den usikkerheten som leder fortjener heder. I Båtsfjordsamfunnet har Lene vært bautaen i politiet, som dem gjerne ringer til, hvis det skjer noe som dem trenger politiet til», heter det i nominasjonen.

Som leder for små tjenestesteder i utkantstrøk, er Lund «i en konstant ansettelsesprosess», heter det i nominasjonen.

«I tillegg kommer alt som skal ordnes av utstyr og tilganger når man får en nyansatt. Verneutstyr må skaffes, hvis man da ikke er så heldig at den nye som begynner er av samme størrelse som den som sluttet», pekes det på i nominasjonen.

Marius Ulekleiv

Politiførstebetjenten fra Øst politidistrikt ble møtt av en bølge av positivitet etter at han i Politiforum fortalte om sin kamp mot angst, depresjon og utbrenthet. «Ulekleiv nomineres til æresprisen fordi han snakker høyt om psykisk helse i politietaten», heter det i en nominasjon.

«Han har vist et stort mot, det er modig å snakke høyt om psykisk helse i politiet. Spesielt i det arbeidsmiljøet han kommer fra. Det er viktig det han gjør for oss alle, både lokalt og nasjonalt», står det i nominasjonen.

Ulekleiv framheves som en person som våger å gå foran og som «redder liv og skaper åpenhet rundt et viktig tema».

«Han har gitt et ansikt og en stemme til det å ikke føle at man er god nok, at man ikke mestrer det man føler at man burde mestre som politi, og gitt større aksept for andre til å si at man ikke strekker til. Det at alt dette i tillegg kommer fra en tøff politimann gjør det hele ekstra viktig og ekte», står det i en nominasjon.

Monica Lillebakken

Politioverbetjenten er leder for hatkrimgruppa i Oslo politidistrikt, og fagleder for nasjonalt kompetansemiljø innen hatkriminalitet. Lillebakken var med fra den spede begynnelsen i 2014, som leder for politiets første hatgrimgruppe på Manglerud politistasjon.

Lillebakken «har jobbet for å fronte fagfeltet både innad i politiet og eksternt», heter det i nominasjonen.

«Hun er en av de som har gått foran og bidratt til å øke kompetansen og fenomenforståelsen i hele etaten», står det videre.

Politioverbetjenten har også vært politiets representant på stands under Pride og i møte med kolleger rundt omkring i Europa.

«Hun har vært en sterk bidragsyter på veien mot et nasjonalt kompetansemiljø, og en egen utdanning innen forebygging og etterforskning av hatkriminalitet på PHS», heter det i nominasjonen.


Powered by Labrador CMS