Politiet bør få friere tøyler ved overvåking med droner, mener regjeringen

Justis- og beredskapsdepartementet har foreslått endringer i reglene om skjult kameraovervåking ved bruk av drone i straffeprosessloven.

Publisert Sist oppdatert

Formålet er ifølge en pressemelding å lovregulere bruk av kamera montert på droner i politiet og PSTs arbeid med forebygging og etterforskning av kriminalitet.

Departementet foreslår at de nåværende vilkårene om at overvåkingskamera må være fastmontert og fjernbetjent skal fjernes. 

De foreslår også at vilkårene som gjelder for overvåkingen, ikke bestemmes av kameraets plassering, men hvor personen som overvåkes, befinner seg. 

I tillegg foreslås det at skjult kameraovervåking som ikke er vedvarende eller regelmessig gjentatt, også blir omfattet av straffeprosessloven.

– Trusselbildet i Norge er blitt mer alvorlig, sammensatt og uforutsigbart. Russlands angrep på Ukraina og krigen i Gaza har skapt en ny sikkerhetspolitisk situasjon her hjemme. I tillegg utgjør kriminelle nettverk en betydelig trussel mot våre grunnleggende verdier, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Departementet anerkjenner at bruk av skjulte metoder i etterforskning vil kunne gripe inn i privatlivet til folk, men anser det som vesentlig at politiet er i stand til å ivareta sitt samfunnsoppdrag.

– Det er avgjørende at vi legger til rette for at politiet og PST har de nødvendige verktøyene for å sikre trygghet for alle borgere og samfunnsgrupper over hele landet, forteller Mehl.

Powered by Labrador CMS