FORNØYD: Det er stor interesse etter de tre samvirkestudiene på PHS, konstaterer fagansvarlig Anne Margrete Alværn (nummer to fra venstre). Her sammen med prosjektleder Bjørn Danielsen, fagansvarlige Heidi Solem og Ida Marie Laier Johnsen på samvirkestudiene.
FORNØYD: Det er stor interesse etter de tre samvirkestudiene på PHS, konstaterer fagansvarlig Anne Margrete Alværn (nummer to fra venstre). Her sammen med prosjektleder Bjørn Danielsen, fagansvarlige Heidi Solem og Ida Marie Laier Johnsen på samvirkestudiene.

460 søkere til 66 studieplasser

– Vi gleder oss veldig over den store interessen. Det blir veldig spennende å blande så ulike etater og fagfolk, sier fagansvarlig Anne Margrete Alværn ved Politihøgskolen.

Publisert

I mars gikk fristen for å søke på høyere utdanning ut.

Nå viser det seg at hele 460 har søkt på et av de tre samvirkestudiene for nød- og beredskapsetatene ved Politihøgskolen (PHS).

Det var i alt 66 ledige studieplasser.

Samvirkeprinsippet

Samvirkeprinsippet innebærer at de aktuelle myndighetene, virksomhetene og etatene har et selvstendig ansvar for å sikre et best mulig samvirke med relevante aktører og virksomheter i arbeidet med forebygging, beredskap og krisehåndtering.

KILDE: POD

Utdanningene skal støtte opp under samvirkeprinsippet (se faktaboks), og utvikles i samarbeid mellom Politihøgskolen (PHS), Forsvarets høgskole, Helsedirektoratet, Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap, og Politidirektoratet.

Søkertallene fordeler seg med henholdsvis 215 til studie Samvirkeledelse, 167 til Krisekommunikasjon, og 82 til Undervisning, trening og øvelse.

Det er andre gangen det sistnevnte studie går. Da det ble gjennomført første gang, kom det inn hele 150 søkere til de 18 studieplassene.

- Stort behov

Det er PHS som har fått ansvaret for å etablere og gjennomføre de felles utdanningene.

– Det er første gang vi har et studium i krisekommunikasjon, der målgruppen er både operative og ledere i nød- og beredskapsetatene og de som har ansvar for kommunikasjon. Det blir veldig spennende, sier fagansvarlig for samvirkestudie krisekommunikasjon, Anne Margrete Alværn ved PHS.

Hun legger til at søkertallene viser et stort behov for samvirkeutdanning for nødetatene.

– Vi gleder oss veldig over den store interessen. Det blir veldig spennende å blande så ulike etater og fagfolk, fortsetter Alværn.

Hun legger til at samvirkestudiene er en viktig satsing.

- Svært gledelig

Også seksjonsleder Eirik B. Rosø for avdeling for etter- og videreutdanning ved PHS, er tilfreds.

– Det er svært gledelig de gode søkertallene til samvirkeutdanningene. Behovene og ønskene om felles utdanninger for nød- og beredskapsaktørene har i flere år vært synliggjort gjennom evalueringer og utredninger. Det er svært gledelig at vi nå kan møte noen av disse behovene, sier han.

Rosø legger til at deres ambisjoner er at nød- og beredskapsaktørene møtes til felles utdanninger, som igjen gir effekt i den praktiske håndteringen av reelle hendelser.

Politiforum har tidligere fortalt hvordan primus motor og prosjektleder Bjørn Danielsen, for felles etter- og videreutdanninger for nød- og beredskapsaktørene på PHS, i en årrekke har jobbet for å bedre kompetansen til de som er satt til å redde liv.

Det hele startet for 30 år siden i 1993, da var Danielsen politibetjent og rykket ut til en trafikkulykke i Tromsø. Tre personer satt fastklemt i en bil, og det var en ung jente på 17 år som de ikke fikk ut av bilen.

Powered by Labrador CMS