Foreslår å flytte Politihøgskolens aktivitet i Stavern til Kongsvinger

Stortingsrepresentant Tor André Johnsen (Frp) mener det kan være klokt å flytte aktiviteten fra PHS i Stavern til Kongsvinger, siden utleierne i Stavern vil doble husleien. 

Stortingsrepresentant Tor André Johnsen mener man burde flytte aktiviteten fra PHS i Stavern til Kongsvinger.
Publisert Sist oppdatert

Politiforum har tidligere skrevet om at Politihøgskolen i Stavern kan måtte finne seg nye lokaler, på grunn av en dobling i husleien. Politihøgskolen i Stavern har siden 2010 leid lokaler på Fredriksvern verft av Forsvarsbygg. 

Nå pågår det samtaler om å inngå en ny leieavtale for å fortsette leieforholdet her. Utgangspunktet til Forsvarsbygg er en dobling av husleien fra 15 millioner kroner til 30 millioner. 

Det er Politiets Fellestjenester (PFT) som forhandler på vegne av Politihøgskolen. 

I et skriftlig spørsmål til justisministeren, skriver Tor André Johnsen (Frp), medlem av justiskomiteen, at han mener det vil være klokt for politiet, både faglig og økonomisk, å flytte aktiviteten til Kongsvinger. 

«På Kongsvinger har PHS allerede en leieavtale samt at de fysiske og øvingsmessige fasilitetene på Kongsvinger allerede er spesialtilpasset PHS, og overgår det som er av fasiliteter i Stavern», skriver Johnsen. 

Vil videreutvikle alle studiesteder

Justisminister Emilie Enger Mehl er derimot ikke helt enig i dette forslaget. Hun vil heller videreutvikle alle de fire eksisterende studiestedene, i Stavern, Oslo, Bodø og på Kongsvinger. 

«PHS er i dag en viktig lokal institusjon på sine fire studiesteder, og dagens desentraliserte struktur bidrar til et positivt mangfold i politiutdanningen og innen PHS’ øvrige portefølje. Jeg mener det er viktig å videreutvikle disse studiestedene. Politihøyskolens lokasjon på Kongsvinger har gode fasiliteter som det er viktig å nyttiggjøre seg av både på kort og lang sikt», skriver hun. 

Tor André Johnsen.

Tor André Johnsen sier til Politiforum at han ikke ønsker å legge opp til en stor debatt rundt lokalisering på Kongsvinger kontra Stavern. 

-  Det viktigste for meg er at de fantastiske lokalene og fasilitetene som er på Kongsvinger utnyttes maksimalt til det beste for PHS og norsk politi, sier han. 

Han legger til at Kongsvinger har gode fasiliteter. 

- Kongsvinger har ALT hva PHS trenger og de har en positiv utleier som virkelig er på tilbudssiden, og strekker seg meget langt for å imøtekomme PHS og tilfredsstille de behov Politihøgskolen har. Det er dessverre utfordringen i Stavern. Nemlig at PHS har en utleier som ikke er på tilbudssiden, heller motsatt. Det å kreve dobling av husleia er veldig spesielt og det setter PHS i en meget vanskelig situasjon siden de har veldig begrensa ressurser. PHS har rett og slett ikke penger til å håndtere en plutselig dobling av husleia. Jeg forstår veldig godt at PHS reagerer på en dobling av husleia. Hadde jeg vært justisminister så hadde jeg i hvert fall tatt en prat med forsvarsministeren, for til og med Forsvaret har jo hatt utfordringer med Forsvarsbygg, sier Johnsen. 

Politihøgskolen i Stavern

- Behov for flere politistillinger

Han mener også at det er interessant og bra at Mehl ønsker å videreutvikle de fire studiestedene. Han er likevel klar på at han mener det trengs mer penger for å kunne få til det. 

- Sett i lys av den voldsomme økningen vi dessverre ser i alt fra drap til brutal ungdomsvold, så har vi et stort behov for flere politi i Norge. Derfor er det også behov for å utdanne flere, noe som tilsier at det bør være aktuelt å reetablere bachelorutdannelsen på Kongsvinger, sier han. 

Johnsen viser til at Politiets Fellesforbund har uttalt at norsk politi mangler 1500 politistillinger for å nå to politifolk per 1000 innbyggere i alle politidistriktene. 

- Svenskene sikter nå mot tre per 1000, og med et tilsvarende mål i Norge er det behov for hele 7000 nye politimenn og politikvinner i Norge, for å nå målet om to politifolk per tusen innbyggere i alle politidistrikt. I Sverige «sov myndighetene i timen» og nå har de for få politifolk. Det må vi unngå i Norge så her må justisministerne «våkne» før det er for seint, sier Johnsen. 

---

15.02.2024, klokka 08.30: I en tidligere versjon av saken sto det referert at Politiets Fellesforbund har uttalt at norsk politi mangler 1500 politistillinger for å nå det nasjonale målet om to politifolk per 1000 innbyggere. Dette er ikke riktig. Det riktige er at det mangler 1500 politistillinger for å nå to politifolk per tusen innbyggere i alle politidistriktene. 

Powered by Labrador CMS