Dobler husleien: PHS kan måtte finne seg nye lokaler i Stavern

– Dersom husleiekravet fra Forsvarsbygg blir gjeldende er vår vurdering at PHS ikke kan dekke økningen over eksisterende tildeling, sier avdelingsdirektør Morten Olav Brenden ved PHS.

UENIG OM HUSLEIE: Politihøgskolen har leid lokalene på Fredriksvern verft i en årrekke.
Publisert Sist oppdatert

Politihøgskolen i Stavern har leid lokalene på Fredriksvern verft av Forsvarsbygg siden 2010.

Nå kan en økning i husleien sette en stopper for leieforholdet.

Avdelingsdirektør Morten Olav Brenden for Strategi og virksomhetsstyring ved PHS, sier at ny avtale fortsatt ikke er inngått, men at det pågår samtaler om saken.

– Utgangspunktet til Forsvarsbygg er en dobling av husleien, fra om lag 15 millioner kroner til 30 millioner kroner, skriver Brenden i en e-post til Politiforum.

Felleskostnader og strøm kommer i tillegg.

– Dessverre er det også et stort etterslep på vedlikehold, som Forsvarsbygg må finne en løsning på, fortsetter han.

Vil beholde lokalene

PHS ønsker å opprettholde leieforholdet. Brenden forteller videre at husleiekravet ble fremsatt av Forsvarsbygg allerede i 2022.

Morten Brenden

– Føringene er slik at så lenge partene ikke er enige, skal eksisterende leienivå, med tillegg av vanlig regulering, legges til grunn. Vi følger derfor dette prinsippet, som reflekteres i budsjettet for 2024. Dersom husleiekravet fra Forsvarsbygg blir gjeldende er vår vurdering at PHS ikke kan dekke økningen over eksisterende tildeling.

– Det er med andre ord en risiko for at PHS Stavern må se seg om etter andre lokaler?

– Vi har ingen signaler om at PHS må flytte eller starte en prosess for å finne andre egnede lokaler, svarer Brenden.

– Dersom Forsvarsbygg står på at husleien skal dobles, og PHS ikke har råd til doblingen, da må dere vel finne andre lokaler?

– Dersom Forsvarsbygg opprettholder sitt krav i et endelig utkast til avtale vil problemstillingen blir fremlagt for Politidirektoratet og Justisdepartementet. Dette er ikke en sak PHS håndterer alene. For ordens skyld gjøres også oppmerksom på at det er Politiets fellestjenester (PFT), som fører forhandlingene på vegne av PHS, avslutter han.

Ønsker ikke kommentere

I en e-post fra pressevakten i Forsvarsbygg skriver seniorrådgiver Åsmund V. Sjursen at PFT og Forsvarsbygg er i forhandlinger som gjelder leieforholdet knyttet til arealene som Politihøgskolen i dag leier i Stavern. 

«Vi ønsker derfor ikke å kommentere konkrete detaljer knyttet til den pågående forhandlingen. Forsvarsbygg opplever dialogen med Politiets fellestjenester som god. Partene forhandler om en løsning på det videre leieforholdet innenfor de fullmakter og rammer som begge parter opererer innenfor», heter det videre i e-posten.

 Heller ikke PFT ønsker å kommentere saken.

«Av hensyn til de pågående forhandlingene ber vi om forståelse for at PFT ikke ønsker å kommentere konkrete detaljer knyttet til den pågående forhandlingen. Begge parter er imidlertid i prosess for å utrede mulige forvaltningsmodeller som er egnet til å ivareta politiets behov ved Politihøgskolen i Stavern», skriver Haakon Stensrud i pressevakten til PFT i en e-post til Politiforum.

Powered by Labrador CMS