Sterk nedgang i antall søkere til Politihøgskolen

Politihøgskolen peker på debatt og uroligheter om jobbutsikter for nyutdannet politi, som en av grunnene. - Vi har forståelse for at dette kan ha påvirket søkertallene. 

Avslutning for tredjeårsstudentene ved Politihøgskolen i Oslo.
Publisert Sist oppdatert

I dag kom tallene som viser antallet søkere til årets opptak ved Politihøgskolen. Etter at det var en oppgang i søkertallene i fjor, er årets søkertall nå på det laveste siden høghskolen ble en del av Samordna opptak i 2009. 

– Selv om vi i år opplever nedgang i søkertall, er det gledelig at det fortsatt er mange som har lyst til å bli politi. Det er flere forhold som påvirker søkerinteresse, men det har vært mye debatt og urolighet rundt jobbutsikter for nyutdannet politi. Vi har forståelse for at dette kan ha påvirket søkertallene, sier  Thale Kvaal Dunker, fungerende leder av seksjon for Opptak og rekruttering ved høgskolen, i en pressemelding. 

Da søknadsfristen til bachelorutdanningen ved Politihøgskolen gikk ut 1. mars hadde 2893 personer søkt opptak til politiutdanningen. Dette er en nedgang på 22,5 prosent siden fjoråret, og utgjør 842 søkere totalt. 

Politiets Fellesforbund har tidligere i år gått til det drastiske skrittet å be om stans i utdannelsen av flere politifolk. De mener man nå må hoppe over et kull, for å unngå enda flere arbeidsledige.

- Sånn som det er nå, med de utsiktene det er for de unge med jobb i politietaten, mener vi at vi ikke kan utdanne flere. Man utdanner folk til arbeidsledighet. Det paradoksale er at vi trenger hver eneste en av dem som kollega i etaten. Det er et stort behov for dem alle sammen, sa  Ørjan Hjortland, nestleder i Politiets Fellesforbund, til Politiforum i februar. 

Stabilt på førsteprioritet

Andelen som har Politihøgskolen som førsteprioritet har derimot holdt seg stabilt på 74 prosent av det totale antallet søkere. Dermed har fortsatt tre av fire av søkerne Politihøgskolen som sitt førstevalg. 

Oslo har størst andel førsteprioritetssøkere, med nesten 50 prosent av søkerne. Deretter følger Stavern med 30 prosent og Bodø med 20 prosent. 

Kvalifiserte søkere

Thale Kvaal Dunker understreker betydningen av kvalifiserte søkere i sluttopptaket.

– Vi har fortsatt mange søkere per studieplass. I fjor var det ca 7,5 søkere pr plass, i år er tallet 5,8. Vi er ganske trygge på at det vil bli tatt opp et kull med godt kvalifiserte søkere til bachelorutdanningen også i år, sier hun. 

Akershus, Oslo og Vestland har flest søkere målt i antall. Det har vært store endringer i fylkesinndeling fra 2023 til 2024, og flere fylker og regioner har ikke sammenlignbare tall. Når det gjelder søkerinteressen fordelt på innbyggertall er det Telemark, Akershus, Innlandet og Finnmark som har flest søkere per 10 000 innbyggere. 

Powered by Labrador CMS