PF-nestleder: Bra med engasjement om lønn

I en kommentar til Politiforums sak om de store lønnsforskjellene mellom politidistriktene, sier Ørjan Hjortland at det først og fremst er veldig bra med engasjement rundt lønn.

Ørjan Hjortland, nestleder i Politiets Fellesforbund.
Publisert Sist oppdatert

Politiforum skrev onsdag om politioverbetjent Tore Kenneth Bjørdal i Møre og Romsdal politidistrikt, som har en grunnlønn som er 121.000 kroner lavere enn en kollega i Vest politidistrikt - med samme jobb.

Statistikken viser at det er store lønnsforskjeller mellom politidistriktene, og at politioverbetjentene kommer dårligst ut i Møre og Romsdal.

– Lønn er vår fagforenings viktigste sak, og vi er helt avhengig av forventninger og krav fra våre medlemmer for å kunne få god måloppnåelse. Når det gjelder de konkrete tallene som Politiforum refererer til er det vanskelig å kommentere disse da dette er veldig generelle overordnede tall. Vi kan likevel legge til grunn at det finnes ulike lønnsforskjeller mellom distriktene og særorganene. Så vil spørsmålet være om hvorfor det er lønnsforskjeller og om dette er riktig, skriver han i en e-post til Politiforum.

Nestlederen i Politiets Fellesforbund (PF) legger til at lønn påvirkes av veldig mange faktorer.

– Alt fra konkurranse fra det private arbeidsmarkedet om kompetansen til de politiansatte, konkurranse mellom politidistrikter og særorganer, bo- og levekostnader og lokal lønnspolitikk. Det siste kan være med på å gi de største forskjellene mellom distrikter og særorgan, fortsetter Hjortland.

Viktig med lokal autonomi

Hjortland viser til at lokale behov og prioriteringer skaper ulike forskjeller mellom distrikter og særorganer.

PF mener det er viktig med lokal autonomi, da det er de lokale partene som vet hva behovet er.

– Både prioritering av antall ansatte, men også hvilke ansattegrupper som blir prioritert innad i distriktet og særorganet. Her mener PF det er viktig med lokal autonomi, da det er de lokale partene som vet hva behovet er. Finnmark er et godt eksempel på dette, her har partene sammen valgt å prioritere startlønnen til politibetjentene fordi en har hatt utfordringer med å rekruttere og beholde nyansatte, noe som har gitt store utfordringer med høy turnover, skriver han videre.

PF-nestlederen sier denne løsningen ikke nødvendigvis treffer politidistriktene sentralt på Østlandet hvor de heller vil prioritere å beholde erfarne politibetjenter grunnet konkurranseforhold mellom tilstøtende distrikter og særorganer.

Er ikke lønnsledende

Hjortland trekker også frem at det vil være individuelle forskjeller på hva den enkelte politimester eller særorganssjef mener er en fornuftig og riktig lønnsdynamikk hos seg. 

– Vår erfaring er at leders fravær av oppmerksomhet og ivaretagelse av lønnsnivå og lønnsutvikling for de ansatte kan medfører negativitet hos de ansatte med påfølgende arbeidsmiljøproblemer og i verste fall tap av viktig kompetanse, fortsetter Hjortland.

Avslutningsvis skriver han:

Det er viktig at vi har et lønnsnivået i politiet som gjenspeiler lønnsutvikling i samfunnet for øvrig.

– Jeg tror de fleste vil være enig i at den generelle politiansatte verken er lønnsledende eller lønnsvinnere sammenlignet med andre virksomheter eller i forhold til det ansvaret som følger med jobben. Det er viktig at vi har et lønnsnivået i politiet som gjenspeiler lønnsutvikling i samfunnet for øvrig og da vil det være avgjørende med godt lokalt samarbeid og en god og aktiv lønnspolitikk.

Powered by Labrador CMS