Oslo politiorkester mangler musikanter med politimyndighet

Av Oslo politiorkesters rundt 40 aktive medlemmer, er det kun et fåtall som har politimyndighet. Det gir utfordringer for orkesteret.

Oslo politiorkester under avgangsseremonien for politistudentene i Oslo rådhus.
Publisert

– Når vi opptrer i politiuniform, er vi helt avhengige av å ha med medlemmer med politimyndighet. Går vi med uniform, identifiseres vi som politi, og derfor må vi ha med folk med politimyndighet som kan håndtere situasjoner som måtte dukke opp. Det er ikke bare å stille med en gjeng uniformerte sivilister, sier Mari Engestøl Røgeberg.

Hun er leder av Oslo politiorkester, og jobber til daglig som avsnittsleder i Rytterkorpset. Dermed er hun en av de bare åtte musikantene i orkesteret som i dag har politimyndighet.

At andelen er så lav, har blitt et økende problem for politiorkesteret, som 10-15 ganger årlig opptrer i uniform i offentligheten.

– Noen av oss med politimyndighet må alltid være til stede sammen med orkesteret. Enn så lenge har vi fått det til, men vi ønsker oss flere musikanter, spesielt med politimyndighet.

Mari Engestøl Røgeberg.

– Alle er velkomne

Blant dagens medlemmer er ansatte fra Oslo politidistrikt, PHS, POD, Kripos, PIT og PU – i tillegg til pensjonister og sivile som tidligere har hatt tilknytning til politiet, men som nå er ute av etaten.

– Alle ansatte i politietaten er velkomne til politiorkesteret, og aller helst bør du ha spilt et blåseinstrument tidligere, sier Røgeberg.

Hun tror noe av årsaken til at det blir stadig vanskeligere å rekruttere musikanter til politiorkesteret har sammenheng med travle hverdager, og at det i samfunnet totalt sett har blitt færre korpsmusikanter.

– Det har vært en nedgang i tilførselen til skolekorpsene. For 10-20 år siden slet man masse med å få barn til å spille i korps, og dermed er det færre voksne som spiller nå. Samtidig krever jobb og karriere, trening og familie all annen tid, og folk velger derfor bort korps på fritiden, sier orkesterlederen.

Om orkesteret

  • Stiftet i 1935, og planlegger 90-årsfeiring med blant annet Norgesturné i 2025.
  • Dirigent er Ståle Abrahamsen, og orkesteret rekrutterer musikanter fra hele justissektoren.
  • Kan stille både ensembler og storband, i tillegg til janitsjarkorps, og har et variert repertoar, etter anledning og årstid.

Trenger øvingssted

At majoriteten av dagens musikanter ikke har politimyndighet, og mange ikke jobber i Oslo politidistrikt, skaper også andre utfordringer. Orkesteret øver nemlig på politihuset på Grønland i Oslo.

– Hele huset er en sikker sone, og folk som ikke er ansatt i politidistriktet har i utgangspunktet ikke adgang. Vi har et økende behov for et nytt øvingssted, sier Røgeberg.

Sammen med lederne for politikorene i Oslo, jar hun nylig vært i møte med politimester Ida Melbo Øystese, for å forsøke å få hjelp med de utfordringene orkesteret og korene strir med.

– Der forklarte vi hva vi driver med, og hvilke behov vi har. Politimesteren var lyttende og opptatt av at vi måtte få rekruttert flere musikanter. Vi fikk lagt ut en forsidesak på Kilden, og etter det oppslaget har jeg fått henvendelse fra tre kolleger, sier Røgeberg.

– Trivelig aktivitet

To av dem hadde ikke spilt i korps før, men ville likevel gjerne prøve.

– Det er en lang vei å gå for nybegynnere før de kan være med å spille i orkesteret, men er de dedikerte, kan vi prøve å bidra til at de kan lære seg et instrument.

Røgeberg håper enda flere kommer til å melde sin interesse, og sier nye medlemmer ønskes hjertelig velkommen.

– Å spille i politiorkesteret er en veldig trivelig fritidsaktivitet. Vi treffer folk på tvers av alle skillelinjer i politiet, vi har et godt miljø, og vi er ute og representerer etaten på en positiv og annerledes måte. Det er vi stolte av, sier hun.

 

Powered by Labrador CMS