ER BEKYMRET: - Jeg håper regjeringen i revidert nasjonalbudsjett setter av penger så vi unngår svekkelse av Oslo-politiet, sier Høyre-politiker Eirik La Solberg.

Politibudsjettet 2023:

Frykter Oslo-politiet svekkes: Ber regjeringen om mer penger

– Jeg er veldig bekymret for at nedgangen i politistillinger vil føre til at det forebyggende arbeidet i Oslo politiet svekkes kraftig. Samt at innsatsen mot organisert kriminalitet svekkes, og at det viktige arbeidet for å avdekke og hindre vold i nære relasjoner blir svekket, sier Høyre-politiker Eirik Lae Solberg.

Publisert

I går kunne Politiforum fortelle om budsjettkrisen i Oslo politidistrikt, som kan føre til at politidistriktet må kutte 218 ansatte.

En prognose per mars i år viser at politidistrikt anslår at det for inneværende år vil ha et merforbruk på 150 millioner kroner.

– Det er så mange ansatte for mye, at nedbemanningen antagelig må tas der man får det til, sa leder Marius Bækkevar i Oslo politiforening til Politiforum.

Nå ber Oslo Høyres byrådslederkandidat, Eirik Lae Solberg, regjeringen om mer penger til Oslo-politiet.

- Veldig bekymret

Lae Solberg er veldig bekymret for hva den eventuelle nedbemanningen kan innebære.

– Jeg er veldig bekymret for at nedgangen i politistillinger vil føre til at det forebyggende arbeidet i Oslo politiet svekkes kraftig. Samt at innsatsen mot organisert kriminalitet svekkes, og at det viktige arbeidet for å avdekke og hindre vold i nære relasjoner blir svekket, sier Lae Solberg.

Han legger til at politiet i Oslo har problemer som andre områder av landet ikke har.

- I tillegg har vi har større problemer på områder enn hva resten av landet har. Med et så stort kutt i stillinger, så risikerer man at Oslo blir en mindre trygg by, og at det blir lettere å være kriminell her. Det er det siste vi ønsker, fortsetter han.

Flere oppgaver

Lae Solberg trekker også frem at Oslo-politiet har ekstra oppgaver knyttet til at Oslo nettopp er hovedstaden i Norge.

– Jeg vet at det har tatt ressurser fra andre områder i den krevende beredskapssituasjonen Norge og Europa og verden er i. Bare vakthold ved den ukrainske og russiske ambassaden er eksempler på noen av de hovedstadsoppgavene som politiet har, og som gjør at dette kuttet blir ekstra tungt å bære. For Oslo politidistrikt kan ikke nedprioritere disse oppgavene, sier han.

Lae Solberg håper nå at regjeringen innser at dette ikke bør gjennomføres.

– Og at de i revidert nasjonalbudsjett sørger for at Oslo politiet får tilført ressurser som gjør at de kan opprettholde politistillingene i Oslo. Helt uavhengig av om disse stillingene har vært midlertidig eller permanent finansiert, så trenger Oslo politiet disse ressursene. Jeg håper regjeringen i revidert nasjonalbudsjett setter av penger så vi unngår svekkelse av Oslo-politiet, avslutter han.

- Har styrket politiet

Via en e-post fra kommunikasjonsavdelingen i Justisdepartementet, skriver statssekretær Geir Indrefjord:

«Oslo-politiet skal være glad for at Høyre og Lae Solberg ikke sitter i regjering. I sitt alternative statsbudsjett for 2023 foreslo Høyre å kutte 379 millioner kroner i politiet. AP-Senterpartiet-regjeringen har derimot styrket politiet med 215 millioner kroner siden regjeringsskiftet».

Videre heter det at dagens situasjon med høy prisvekst er krevende for mange, også politiet.

«Regjeringen har derfor meldt at vi i revidert budsjett, som legges frem 11. mai, vil foreslå en særskilt priskompensasjon. Det er første gang og helt ekstraordinært at det gis en slik kompensasjon, men denne regjeringen er opptatt av å trygge velferdstjenestene, herunder politiet, og vil derfor foreslå en ekstraordinær bevilgning i revidert budsjett», avslutter Indrefjord.

Powered by Labrador CMS