Benedicte Bjørnland

Kan et av disse navnene bli Humlegårds erstatter?

Disse tror vi kan være aktuelle.

Publisert

Etter drøye seks år er det slutt: Odd Reidar Humlegårds tid som politidirektør går nå mot slutten. Åremålet hans går ut 22. november, og da må norsk politi få inn en ny toppleder. Vi har sett på mulige kandidater.

Benedicte Bjørnland (53)

Juristen Bjørnland har lang erfaring fra politiet. Hun har vært både politiinspektør, visepolitimester og politimester i Vestfold politidistrikt, og har siden 2012 vært sjef for Politiets Sikkerhetstjeneste (PST). Som PST-sjef har Bjørnland ledet PST gjennom en krevende periode på en forbilledlig måte, og det har lenge blitt spekulert i at hun er Humlegårds naturlige arvtaker. Bjørnland var også en del av utvalget som i sin tid leverte politianalysen – sammen med blant annet Humlegård. Av bladet Kapital ble hun dessuten kåret til Norges 12. mektigste kvinne i 2018. Spørsmålet er om hun ønsker et jobbskifte nå – så sent som i juni forlenget hun åremålet sitt som PST-sjef for seks nye år.

 

Håkon Skulstad

Håkon Skulstad (55)

Kommer assisterende politidirektør Skulstad til å ta steget helt til topps i Politidirektoratet? Skulstad har bred ledererfaring som rektor for Politihøgskolen og politimester i Øst-Finnmark politidistrikt, i tillegg til at han har vært avdelingsdirektør i Justisdepartementets politiavdeling. Siden 17. februar 2017 har han vært assisterende politidirektør. Skulstads solide politifaglige bakgrunn og kjennskap til politiet er et pluss for hans kandidatur. Han har også vært tungt involvert i arbeidet med politireformen, først som prosjektleder for Prosjekt nye politidistrikter og senere i dagens stilling.

Terje Nybøe (i midten)

 

Terje Nybøe (54)

Knut Smedsrud

Bergenseren Nybøe er i dag førstestatsadvokat hos Riksadvokaten, en jobb han har hatt i siden 2008 – kun avbrutt av et halvannet års opphold som vikarierende politimester i Asker og Bærum politidistrikt. Som politimester fikk han ros for at han var tydelig og handlekraftig, og opptatt av dialog. Nybøe gikk ut av Politiskolen i 1987, og rakk blant annet fem års tjeneste i Beredskapstroppen på CV-en, før han på 90-tallet tok juridisk embetseksamen og etter hvert endte opp i påtalemyndigheten. Bergenseren, som er bosatt i Oslo, har tidligere uttalt at han har hjertet sitt i politiet. Med sin bakgrunn og erfaring er han en outsider til å ta over jobben etter Humlegård.

 

Steven Hasseldal

Knut Smedsrud (58)

Jobber i dag som leder for Politidirektoratets avdeling for politiberedskap og krisehåndtering; en jobb han har hatt siden februar 2016. Før det ble Smedsrud i juni 2013 hentet inn i POD av Humlegård, som leder for politifagavdelingen. Smedsrud gikk ut av Politiskolen i 1983, før han noen år senere tok fatt på juridikum. Han har erfaring både som politimester i Asker og Bærum og som assisterende politidirektør under Ingelin Killengreen. Til Smedsruds fordel, taler en bred erfaring fra og kjennskap til både politietaten og POD. Samtidig ble det under hans tid som leder for politifagavdelingen utarbeidet to eksterne rapporter som kommer med sterk kritikk mot Smedsruds lederstil. Det kan svekke hans kandidatur.

Morten Hojem Ervik

 

Jon Steven Hasseldal (47)

Kaare Songstad

Politimesteren i Øst politidistrikt er politiutdannet og har en MBA fra Copenhagen business school, i tillegg til å ha gjennomført topplederprogrammet ved Politihøgskolen. Han har bred politierfaring både som politibetjent, etterforsker, lensmann og UP-betjent. Hasseldal har også erfaring fra utenlandstjeneste i Kosovo og har vært politimester siden 2011 – først på Sunnmøre, deretter i Østfold, før han ble sjef i Øst politidistrikt i 2015. Da han først ble politimester, uttalte Hasseldal at han gjennom hele karrieren hadde hatt ambisjon å få en topplederjobb i politiet. Hasseldal ble i sin tid hentet inn som distriktsleder i UP da Humlegård var UP-sjef. Han har siden vært en lojal støttespiller for politidirektøren og har markert seg som en tydelig tilhenger av politireformen. Hasseldals ambisjoner og erfaring taler for at han kan være en mulig arvtaker etter Humlegård. Han har imidlertid allerede ukependlet til hjemmet i Arendal i sju år. Spørsmålet er om han ønsker å fortsette med det eller om han heller sikter seg inn mot politimesterjobben i Agder etter Kirsten Lindeberg, som fyller 65 år i november.

 

Morten Hojem Ervik (52)

Juristen Ervik har vært leder av Politiets Utlendingsenhet (PU) siden 22. august 2016. Han har også i to perioder vært konstituert statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter, i tillegg til å ha vært politiinspektør/seksjonssjef i Politidirektoratet fra 2008 til 2014. Som PU-sjef har Ervik flere ganger markert seg og skapt debatt; som da han i klare ordelag kritiserte den foreslåtte nedleggelsen av PU, og ikke minst da han i vår satte i gang en opphetet debatt om politiansattes – og da særlig politilederes – ytringer i det offentlige rom. At han ble oppfattet som han tok daværende justisminister Sylvi Listhaug i forsvar etter hennes monster-uttalelser, kan tale til Erviks fordel dersom ansettelsen av ny politidirektør blir politisk. Men sannsynligvis mangler han den nødvendige tyngden og erfaringen til stillingen.

 

Kaare Songstad (52)

Siviløkonomen og juristen Songstad har over 20 års erfaring fra politiet, hvorav 11 år som politimester i politidistriktene Vest, Vestfinnmark og Haugaland og Sunnhordland. Songstad har bred lederutdanning og -erfaring, og jobbet som avdelingsdirektør for politiberedskap og krisehåndtering i Politidirektoratet fra 2013-2015. Som bergenser kom han hjem igjen da han tok over som politimester i Vest politidistrikt i 2015; en jobb som har vært krevende, med flere profilerte varslingssaker og mye intern uro. Songstad har imidlertid en god standing som politimester. Er å anse som en faglig og erfaringsmessig kompetent kandidat, men det store spørsmålet ved Songstad er det samme som ved bergensere flest: Er han i det hele tatt er interessert i å forlate hjembyen?

Powered by Labrador CMS