Måten pass blir behandlet på vil endres, forsikrer Politidirektoratet.
Måten pass blir behandlet på vil endres, forsikrer Politidirektoratet.

For dårlig sikkerhet med utstedelse av pass i politiet

Riksrevisjonen mener det er alvorlige svakheter ved måten politiet utsteder pass på. Politiet tar grep.

Publisert Sist oppdatert

I sin gjennomgang av statlige regnskaper og disposisjoner for 2014, påpeker Riksrevisjonen alvorlige svakheter i hvordan utstedelsen av pass foregår i politiet.

Ifølge Riksrevisjonen er det ikke nok sikkerhet og kontroll rundt utstedelse av norske pass. Det dreier seg blant annet om kontroll med hvem som har tilgang til registre, sikring av passregisteret og fysisk sikring av lokaler der pass utstedes.

Politiet etterlever dermed ikke personopplysningsloven på vesentlige områder, konkluderes det i rapporten.

– Det er svakheter i flere ledd som gjør at pass kan utstedes til feil person, eller at uvedkommende kan få tilgang til ekte pass som tilhører andre, sier ekspedisjonssjef Tor Digranes i Riksrevisjonen.

Dårlig også i internasjonal sammenheng

Men det er ikke bare manglende intern kontroll av hvem som har tilganger til systemene som politiet får kritikk for.

I følge passloven skal folk ha rett til innsyn i biometriske data som lagres om dem, samt ha anledninge til å rette biometriske data. POD har delegert ansvaret for dette til distriktene, men distriktene har ikke utstyret som skal til for å avlese og gi innsyn i biometrisk informasjon, skriver Riksrevisjonen.

Alle norske pass utstedt etter 2005 inneholder biometri og kan leses elektronisk.

– Vi menner manglene er alvorlige, fordi det ligger grunnleggende sikkerhet i utstedelsen etter innføringen av biometriske pass. Biometriske pass sinnheholder personopplysninger, og de kan komme på avveie, sier Digranes.

Det vises også til at ansatte i politiet kan utstede pass uten noen form for etterkontroll og med liten mulighet for å spore det i ettertid. Det er også svært varierende hva slags opplæring de ansatte på passkontorene har.

Riksrevisjonen skriver at det har blitt gjennomført lignende revisjoner i Belgia, Latvia, Litauen, Portugal og Sveits. Norge kommer dårligst ut blant disse når det gjelder sikkerhet og kontroll med saksbehandlingen av biometriske pass.

Tilbake i 2009 belyste Politiforum sikkerheten ved at pass sendes per post. Politidirektoratet sier i dag at de blant annet tar sikte på å slutte med dette.

– Man kan jo stille spørsmål til sikkerheten ved å sende i posten. I tillegg er det mangler ved oppbevaring av pass ved politi- og lensmannskontorer. Det er åpent og lett tilgjengelig for uvendkommende å hente pass som ligger på vent, mener Digranes i Rikgrevisjonen.

Iverksetter tiltak og vil kutte utsendelse i post

Politidirektoratet har i dag lagt ut en pressemelding der de sier at de følger opp merknadene. Gjennom IDeALT-programmet har POD iverksatt både kortsiktige og langsiktige tiltak.

Blant annet skal tilgangene til registrene gjennomgås nå og årlig, samt gjennomføre tilsyn med fem distrikter nå i høst.

På lengre sikt påpeker POD at de er inne i en anskaffelse av nytt opptaksutstyr for biometriske data, nytt dokumentleserutstyr og nytt saksbehandlingssystem. Det vil i framtiden også sikres at saksbehandler som mottar søknaden ikke er den samme som treffer avgjørelsen om passutstedelse.

Politidirektoratet vil innføre en sertifiseringsordning for personell som skal behandle søknader om pass og nasjonalt ID-kort.