Slik ser politiets nye og gamle ammunisjon ut.
Slik ser politiets nye og gamle ammunisjon ut.

Dette er politiets nye ammunisjon

Justisdepartementet lyttet til rådet fra Politidirektoratet (POD) og innfører ny ammunisjonstype til generelt bruk i politiet.

Publisert Sist oppdatert

I slutten av juni kom meldingen fra Justisdepartementet: Politisk ledelse har lyttet til politiet som fagmyndighet, og innfører en ammunisjonstype som er mindre farlig for omgivelsene, og som bedre stanser kriminelle som utsetter andre for livsfare.

– Justis- og beredskapsdepartementet har svart positivt på anmodning fra POD om å tillate utskifting av ammunisjonstype for håndvåpen brukt i tjeneste. Den nye ammunisjonen tillates fordi den vesentlig reduserer faren for skade på andre enn den politiet vil ramme i de svært få tilfellene politiet må avfyre skudd, sier justisminister Anders Anundsen til Politiforum.

Dermed blir risikoen for at politiet skader en uskyldig tredjeperson under en væpnet aksjon mindre, understreker han.

– Skadefølgen av den nye ammunisjonen blir normalt noe større for den som blir truffet. Det vil kunne bidra til at politiet kan nøytralisere en trussel med færre skudd, fortsetter justisministeren.

Han viser til at den nye ammunisjonen ekspanderer, men ikke deler seg, og derfor stanser i objektet - mens dagens ammunisjon vil ha dødelig kraft også etter at kulen går gjennom den som blir truffet. Anundsen presiserer at det er viktig å skille denne typen ammunisjon fra jaktammunisjon.

– Politiet har gjennomført omfattende testing og kan svare på de tekniske fordelene og ulempene ved valg av ammunisjonstype, sier han.

Den nye ammunisjonen skal bli politiets nye generelle tjenesteammunisjon for etthånds- og tohåndsvåpen, og ikke bare for skarpskyttere slik VG rapporterte. Fra politiets side er det lagt vekt på at denne nyutviklede ammunisjonen vil føre til økt sikkerhet for politiets tjenestemenn og samfunnet som politiet skal beskytte.

Ikke som tidligere

Seksjonssjef Jørn Schjelderup i Politidirektoratets beredskapsseksjon, viser til at det allerede er en rekke europeiske land som bruker denne ammunisjonstypen.

­­– Det har vært en utvikling på ammunisjonsfronten siden den gang man snakket om ekspanderende ammunisjon utviklet til jaktbruk, der kulene ble svært deformert, og sendte fragmenter ut fra treffpunktet. Testresultatene viser at det vi nå kaller «short stop» i svært liten grad skiller seg fra helmantlet ammunisjon som politiet i dag bruker.

Schjelderup sier POD har gjort de samme vurderinger som andre europeiske land, og kommet til samme konklusjon.

– Vi anbefalte derfor at politiet bytter ammunisjon. På den måten håper vi å redusere skadepotensialet for både tilfeldige publikum og også politiets tjenestemenn.

På svensk side av kjølen går diskusjonen høyt etter at politiet tok i bruk ekspanderende ammunisjon i 2003. Så langt har politiet skutt og drept fire personer i 2014 og tre i 2013 - mot ingen i Norge i samme tidsrom.

– Det gjelder å huske at all bruk av skytevåpen kan være dødelig. Det går ikke an å bare skyte «litt», sier Andreas Hahnquist, som er poliskommissær og ammunisjonsekspert hos Rikspolisstyrelsen.

Han mener de positive egenskapene med ammunisjonstypen veier tyngre enn de negative - som at den forårsaker større sårskader hos den som blir skutt. Det viktigste er at ammunisjonen er sikrere for omgivelsene, mener Hahnquist.

– Til og med Røde Kors-komiteen har argumentert for at hensynet til tredjeperson må veie tyngre i valget av politiammunisjon. Da er ekspanderende kuler å foretrekke.

Fornøyd hovedverneombud

Hovedverneombud Audun Buseth i politi- og lensmannsetaten er fornøyd.

– Dette er ammunisjon som bedre ivaretar sikkerheten for både publikum og tjenestemenn. Det var på høy tid. Ammunisjonen som politiet har brukt frem til nå utgjorde en betydelig risiko for publikum og politiansatte ved at gjennomtrengningsevnen til disse skuddene er så stor, sier han.

Buseth viser til at politiet i større og større grad opplever skytesituasjoner i tett befolkede områder, ofte med andre mennesker tett på.

– I de krevende situasjonene politiet står overfor, må de slippe den ekstrabelastningen det er å stå i fare for at skudd fortsetter, og treffer en uskyldig tredjepart eller kolleger som er tett på situasjonen, sier Buseth, og fortsetter:

– Husk at politiet bruker våpen i livstruende situasjoner, og at politiets bruk av våpen er for å redde andre liv. Det gjør at politiet har behov for ammunisjon som kan brukes i situasjoner hvor det er flere personer enn gjerningspersonen i nærheten. Den typen ammunisjon som kalles «short stop» gjør akkurat det.