Assisterende politidirektør er utnevnt

Ikke overraskende gikk jobben til Håkon Skulstad.

Publisert Sist oppdatert

Det tok riktignok to måneder å komme i havn med prosessen, etter at Skulstad sto fram som den eneste reelle kandidaten av de fire søkerne, men i dagens statsråd ble altså Skulstad utnevnt til assisterende politidirektør.

Skulstad ble åremålsbeskikket for en periode på seks år.

- Skulstad har solid politifaglig bakgrunn og har god forståelse for politiets samfunnsoppdrag, oppgaver og rolle. De neste årene skal det utvikles et bedre og mer moderne politi, som jobber mer effektivt, som er bedre rustet til å møte fremtidens kriminalitetsutfordringer og som skaper trygghet der folk bor og ferdes. I dette arbeidet vil den nye assisterende politidirektøren ha en viktig rolle, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) i en pressemelding.

Eneste reelle søker

53 år gamle Skulstad tiltrer stillingen fra det tidspunktet Politidirektoratet (POD) bestemmer.

Av de fire som søkte på stillingen, var det kun to som hadde politibakgrunn: Håkon Skulstad (53) og Stein-Robin Kleven Bergh (55), polititjenestemannen som i 2015 ble avskjediget etter blant annet å ha kalt Jens Stoltenberg et «krapyl».

De øvrige søkerne var Thorbjørn Gaarder (61) og miljøarbeider Janojaa Kulendrarajah (24).

Avviste ikke ny utlysning

Det ble i januar sådd tvil om stillingen kom til å bli utlyst på nytt, etter et oppslag hos ABC Nyheter.

- Vi skulle gjerne ha ønsket oss en liste med flere kvalifiserte søkere, sa HR-direktør Karin Aslaksen i Politidirektoratet (POD) til nettstedet.

- Vi kjører ordinær rekrutteringsprosess med de fire kandidatene som har søkt på stillingen. Først når vi har gjennomført intervjuer med de aktuelle kandidatene, vil vi vurdere om grunnlaget ikke er tilstrekkelig. Vi vil da ta stilling til om vi må lyse ut stillingen på nytt, fortsatte HR-direktøren.

Slik gikk det altså ikke.

Politi- og juristutdannet

Skulstad er for tiden i permisjon fra stillingen som rektor på Politihøgskolen (PHS), etter at han det siste halvannet året har ledet arbeidet med politireformen fra en prosjektstilling i Politidirektoratet (POD).

Skulstad gikk ut av Politiskolen i 1985, er senere juristutdannet, og har blant annet erfaring som politimester i Øst-Finnmark politidistrikt, assisterende Kripos-sjef og avdelingsdirektør i Justisdepartementets politiavdeling.

Powered by Labrador CMS