Politidirektørstillingen utlyst - evne til politisk påvirkning etterlyst

- Det er viktig å bruke politiske kontakter, sier anerkjent lederutvikler.

Publisert Sist oppdatert

Til justisministeren og de som skal gjøre utvelgelse av ny politidirektør, har senior­konsulent Arne Selvik følgende råd fra sin plass hos Administrativt Forsk­ningsfond (AFF).

- Se etter en som har politisk innsikt og evne til å kunne påvirke det politiske miljøet, og som har forankring i alle deler av politiet. Jeg tror at noe av det som er politiets problem, og årsak til at politiet nå sliter på en rekke områder, er at Politiets Fellesforbund har vært nokså alene om å føre den politiske kampen. Skal man få en sektor til å fungere, må man ha Stortinget, regjeringsapparatet og departementet med seg. Fra mitt ståsted ser det ikke ut til å ha fungert godt nok, sier Selvik.

Han viser til at det Killengreen har vært flink til, er å holde budsjettet og fulgt mandatet til den til enhver tid sittende justisminister nesten uansett pålagte oppgaver.

- Men jeg mener evnen til å lese og tolke samfunnsutviklingen og bruke politiske kontakter er viktigere for den neste politidirektøren. Å manøvrere i det politiske landskapet for å berede forståelsen for politiets utfordringer, mener jeg er den viktigste kvalifikasjonen, sier Selvik.

Han påpeker at det utvilsomt er masse dyktige fagfolk i Politidirektoratet og politiledelsen for øvrig som kan gjøre fagjobben i politiet.

- Men det er mange eksempler på at de flinkeste fagfolkene ikke alltid blir de beste lederne. Å være god i faget er ikke tilstrekkelig til å lede en så stor etat som politiet. En politidirektør må kunne bevege seg uavhengig, ha stor samfunnsforståelse og innsikt i hva slags krefter som beveger seg. Å ikke bare se på utvikling i kriminaliteten, men også utviklingen i det politiske landskapet og i opinionen. Jeg har lagt merke til at politimesteren i London har tatt en del kraftfulle standpunkt i forbindelse med finansmiljøets sårbarhet og problem for London som terrormål. Det krever mye mot å utfordre en bransje på en slik måte, og be dem flytte på landet.

- Men er det en selvstendig uavhengig politidirektør en justisminister ønsker seg?

- Det kommer an på justisministerens samfunnsforståelse. Det er naturligvis grenser på hvor uavhengig en leder av et direktorat kan være. Det handler mer om selvstendighet og integritet, men aller mest om å skaffe etaten et manøvreringsrom som er tilstrekkelig til å løse det samfunnsoppdraget som etaten er pålagt. Her trengs det ferdigheter, som ikke alltid er synlig for media og almenheten, men som virker slik at det tilføres tilstrekkelig ressurser gjennom Statsbudsjettet. Den synlige delen av rollen som politidirektør er svært krevende, og jeg synes Killengreen har håndtert den godt. Det handler mye om å representere etaten, og jeg tror det er få etater som har blitt like tydelig som POD i løpet av sin relativt korte historie. Det handler også om å oppmuntre, støtte og motivere de ansatte. Her er der åpenbart mer delte meninger i politiet, sier Arne Selvik.

Powered by Labrador CMS