Politimesterrekruttering - en hodepine

Killengreen sliter med rekrutteringen

Publisert Sist oppdatert

Det er tre politidistrikt som ennå ikke har fått utnevnt ny politimester tiltross for en prosess som startet i august i fjor. Etter 2. gangs utlysing var det oppført fire søkere for Vestfinnmark politidistrikt, to søkere for Agder og seks søkere i Telemark.

Spørsmålet er hvor har det blitt av de som var oppført som søkere ved forrige gangs utlysing i Agder. Når Politiforum spør POD om søkerne forrige gang fremdeles er med, er svaret fra POD's infoavdeling ytterst uklart. Politiforum vet at søkere ikke har trukket sin søknad, og således av POD skulle være å anse som søkere. Men de figurerer ikke på søkerlisten.

I tillegg skriver POD i sin pressemelding at det tas forbehold om at søkerlisten kan bli endret. Søknadsfristen etter 2. gangs utlysing gikk ut i slutten av januar. Alle søkere er derfor kjent. Det som det nå legges opp til, kan ikke være noe annet enn at politidirektøren er klar på telefonen for å finne andre kandidater.

I så fall er det det samme mønsteret Politiforum tidligere har påpekt. Det kan umulig være særlig fristende å melde seg på i en slik konkurranse.

Jeg tror ikke potensielle politimesterkandidater ønsker å bli behandlet på en slik måte.

Politiforum er kjent med at svak rekruttering til politimesterstillingene er diskusjonstema på dagens politisjefsmøte på Losby. Det er å håpe at Politidirektoratets toppledelse får frimodige ytringer og impulser slik at dagens praksis kan endres. En grunnleggende endring i hele saksbehandlingen må komme hvis det skal bli attraktivt å konkurrere om disse viktige stillingene i fremtiden.

Her har politidirektøren et stort ansvar og dagsaktuell utfordring.

Powered by Labrador CMS