Nye regler: Politifolk som har skutt, skal holdes adskilt før avhør med Spesialenheten

Politifolk som har vært til stede sammen under skytehendelser, får ikke snakke sammen før de skal i avhør med Spesialenheten, har Politidirektoratet bestemt.

En person ble skutt og drept av politiet i Stavanger i 2023.
Publisert Sist oppdatert

Det er første gang disse reglene innføres som felles, nasjonale retningslinjer, melder Bergens Tidende.

– Plikten til å holde involverte tjenestepersoner atskilt ved alvorlige hendelser inntrer umiddelbart selv om Spesialenheten ennå ikke har igangsatt etterforskning. Dette er forankret i tjenesteplikten, og et pålegg om atskillelse skal følges, heter det i en skriv fra Politidirektoratet.

Bakgrunnen er at BT avdekket at i flere saker der politiet har bruk skytevåpen, møttes politibetjenter til såkalte defuse-samtaler før de ble avhørt av Spesialenheten.

Enheten etterforsker saker som gjelder spørsmålet om ansatte i politiet eller påtalemyndigheten har begått en straffbar handling i tjenesten.

Praksisen med å møtes før avhør har vært i strid med et rundskriv Riksadvokaten kom med i 2006, og det kan også bryte med Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK), ifølge Riksadvokaten.

Beredskapsdirektør Tone Vangen i Politidirektoratet (POD) har sagt at de ikke var klar over praksisen før avisen skrev om saken.

Powered by Labrador CMS