Jubelen står i taket hos nettpatruljen i Vest politidistrikt

Høsten 2021 har de vunnet en pris under Social Media Days

Med synlighet og tilstedeværelse i sosiale medier når nettpatruljen tusenvis av barn og unge

På kort tid har Vest politidistrikts nye satsing blitt en suksesshistorie

Nå gjør dårlig politiøkonomi at satsingen står i fare

På halvannet år har nettpatruljen gått fra seks til fire ansatte

Nettpatruljen i Vest politidistrikt per juni 2024. Fra venstre: Helene Kolltveit Brekke, Maren Gjesdal, Irene Kjenes og Rune Fimreite.

Kapasiteten til å jobbe forebyggende er sterkt redusert

Nettpatruljen i Vest slår alarm: Bemanningen er nesten halvert

Nettpatruljen i Vest produserte mest etterretningsinformasjon i politidistriktet i 2022. Siden da har bemanningen gått fra seks til fire, og nå frykter de ansatte for det forebyggende arbeidet.

Publisert Sist oppdatert

– I utgangspunktet skal vi være seks ansatte, og jobben vi er forventet å gjøre baserer seg på den bemanningen. Nå er vi fire, men en av oss fungerer også som etterretningsleder, så i praksis er vi 3,5 personer som jobber med det vi skal drive med, sier Maren Gjesdal.

Hun er politibetjent og tillitsvalgt hos nettpatruljen i Vest politidistrikt, og er bekymret for konsekvensene av en gradvis nedbemanning av nettpatruljen.

– Vi har opparbeidet oss en forventning blant publikum, men også i etaten om hva vi kan bistå med. Vi har store kanaler i sosiale medier som vi kan bruke til å spre viktige budskap, og vi kan nå ut til enormt mange på kort tid. Men med færre folk, blir vi sittende med mye en til en-kommunikasjon, istedenfor å produsere forebyggende innhold som når hundretusener, sier hun.

– Et lavterskeltilbud

Helt siden opprettelsen høsten 2019, har nettpatruljen i Vest politidistrikt vært en suksesshistorie. Allerede etter to års drift ble de hedret med prisen for Årets virksomhet/merkevare under Social Media Days.

«Nettpatruljen Vest [...] klarer å kommunisere sine verdier og sitt budskap på en måte som engasjerer like mye som det tar samfunnsansvar. De oppfordrer til dialog, der publikum faktisk er», skrev juryen i sin begrunnelse.

Vi har skapt et lavterskeltilbud som gjør det enkelt å komme i kontakt med politiet.

Med tilstedeværelse på Facebook, Instagram og spesielt Tik-Tok, klarte nettpatruljen å nå ut til barn og unge i vesentlig større grad enn gjennom andre kanaler.

– Vi har skapt et lavterskeltilbud som gjør det enkelt å komme i kontakt med politiet. Spesielt for barn og unge som ikke ringer politiet, men som heller kan sende en melding, sier Gjesdal.

Våren 2022 fikk nettpatruljen i Vest politidistrkt 50.000 kroner til videreutvikling, i forbindelse med at de nådde 500.000 følgere på Tik-Tok.

Følgertallene gikk raskt i været - i dag har nettpatruljen i Vest nesten 900.000 følgere i tre kanaler - og da de nådde en halv million følgere på Tik-Tok i 2022 fikk de 50.000 krner og en hilsen fra politidirektør Benedicte Bjørnland.

– Det var utrolig gøy når følte at vi ble satset på av ledelsen. Men så skjedde det noe, sier Gjesdal.

Blir mer låst

Siden høsten 2019 har nettpatruljen i Vest mottatt og besvart nesten 15.000 meldingstråder - det vil si korrespondanse som går mellom politiet og en innbygger om samme tema, og som kan strekke seg over tid.

En stor andel av meldingene kommer fra personer under 18 år, og alle meldingene blir besvart. 

Det har blitt en langt mer arbeidskrevende jobb etter at en av nettpatruljens seks ansatte sluttet og aldri ble erstattet i 2022, mens ytterligere en stilling ble avgitt til et annet prosjekt i politidistriktet i fjor.

– Vi kjenner veldig på at vi er færre. Vi blir veldig låst til kontoret, og får begrenset kapasitet til innholdsproduksjon og patruljering på nett generelt sett. Vi ønsker jo å være aktivt til stede på nettet, og fange opp ting basert på kunnskap og systematisk arbeid, sier Gjesdal.

– Kan bli dyrt i framtiden

At nettpatruljen klarer å fange opp mye, illustreres best ved at de da seks ansatte var den gruppen som tilførte mest informasjon til politiets etterretningssystem Indicia i Vest politidistrikt i 2022, ifølge Gjesdal.

Vi opplever å få inn ekstremt mye informasjon, men klarer ikke å bearbeide den informasjonen like godt nå.

– Vi opplever å få inn ekstremt mye informasjon, men klarer ikke å bearbeide den informasjonen like godt nå, advarer politibetjenten nå.

Hun peker på paradokset i at nettpatruljen nedbemannes samtidig som forebygging er politiets hovedstrategi.

– Når det kniper på pengene, er det forebygging som ryker først. Det er utrolig synd når vi samtidig opplever at ungdomskriminaliteten øker kraftig. Å ikke satse på forebygging kommer til å bli dyrt, kanskje ikke her og nå, men i fremtiden når vi ser konsekvensene av mangelen på forebygging fra politiets side. Har vi ikke ansatte til å følge opp de sosiale mediene og følgerne på en god måte, vil vi tape terreng. Dette er det ikke sikkert vi klarer å hente inn igjen. 

Deler bekymringen

– Dette er en bekymring som jeg deler, sier politiinspektør Kari Marie Kjellstad.

Hun er leder for felles enhet for forebygging i Vest politidistrikt.

– Nettpatruljen gjør et utrolig viktig arbeid med å være tilgjengelig på nett for publikum. Men for å lykkes med arbeidet nettpatruljen gjør, krever det en viss bemanning, slik at innholdet de produserer er relevant for innbyggerne og slik at de har kapasitet til å følge opp og svare på meldinger fra innbyggerne, i tillegg til å sikre bevis, og lignende, sier hun.

Kjellstad understreker at Vest politidistrikt er veldig stolt over den jobben nettpatruljen gjør, og posisjonen den har fått blant publikum.

Nettpatruljen har kommet for å bli.

– Nettpatruljen har kommet for å bli. Vi er nede i en dump akkurat nå, men det er et mål at denne aktiviteten skal videreutvikles og utvides, sier hun.

Stillingene finnes

Politiinspektøren bekrefter at det er dårlig økonomi som ligger til grunn for at nettpatruljen nå har fire istedenfor seks ansatte.

– I 2024 er ikke Nettpatruljen nedprioritert, men den vanskelige økonomiske situasjonen politidistriktet er i, tvinger frem harde prioriteringer. Det innebærer at funksjoner som beredskap og etterforsking av alvorlig kriminalitet, er prioritert først. Det er de eneste områdene vi får lov til å oppbemanne på nå, sier Kjellstad.

De to stillingene i nettpatruljen som per i dag ikke er besatt, finnes imidlertid fortsatt på organisasjonskartet. Politiinspektøren tror distriktet vil prioritere å ansette i disse stillingene dersom økonomien blir bedre, men understreker at det må ligge en helhetsvurdering til grunn.

– Vil ekstrabevilgningen på revidert nasjonalbudsjett gjøre det mulig å oppbemanne i nettpatruljen igjen?

– Vi vet ikke ennå hvor stor del av potten vi får i Vest politidistrikt, men det er klart at dersom vi får det vi håper på, vil situasjonen være annerledes, svarer Kjellstad.

– Må forstå betydningen

Tillitsvalgt Gjesdal i nettpatruljen understreker viktigheten av at toppledelsen i politiet forstår betydningen av det arbeidet nettpatruljene gjør. 

Hun peker på at trygghet i det digitale rom og tilgjengelige polititjenester er to av de strategiske målene i politiets virksomhetsstrategi fram mot 2025.

– Nettpatruljene er svært viktige bidragsytere inn mot begge disse områdene. Det er leit at vi da opplever å bli færre ansatte fremfor flere, slik at vi kunne vært med å levere på disse målene. Vi har også en tjeneste som gir et akkurat like godt tilbud til de som bor i store byer eller langt ute på landet, sier politibetjenten.

De fire nåværende ansatte på nettpatruljen i Vest, gjør så godt de kan med de ressursene de har til rådighet.

Motivasjonen er stort sett god, men det er klart at den blir ikke større når du føler at du ikke lenger blir satset på.

– Vi som er igjen nå, er en veldig fin gjeng som støtter hverandre. Vi har et godt arbeidsmiljø, men arbeidsbelastningen er over tid blitt stor, og det kjenner vi på kroppen. Motivasjonen er stort sett god, men det er klart at den blir ikke større når du føler at du ikke lenger blir satset på, avslutter Gjesdal.

---

14.06.2024, klokka 10.08: I en tidligere versjon av saken sto det at en ansatt i nettpatruljen ble tatt ut i et prosjekt tidligere i år. Det riktige er at vedkommende ble tatt ut i fjor.

Powered by Labrador CMS