Hvis partene ikke kommer til enighet kan det bli streik fra 27. mai.
Hvis partene ikke kommer til enighet kan det bli streik fra 27. mai.

Tar ut politifolk i streik hvis det ikke blir enighet 27. mai

Unio tar ut 990 statsansatte i streik hvis det ikke blir enighet i meklingen i årets lønnsoppgjør. Blant dem er politifolk.

Publisert Sist oppdatert

Unio skriver på sine nettsider at en eventuell streik vil ramme universiteter, høyskoler, polititjenester og forvaltning.

Etter brudd i lønnsforhandlingene i staten er oppgjøret nå hos riksmekleren. Dersom partene ikke blir enige innen fristen natt til torsdag 27. mai, blir det streik.

Unio skriver at en eventuell streik vil merkes i politiet, selv om uttaket skjermer medlemmer på operasjonssentralen eller ansatte med prioriterte etterforskningsoppgaver.

«Publikum kan oppleve redusert svartid på ordinære henvendelser, og i Sør-Vest politidistrikt vil kapasiteten ved grensekontrollen rammes. Dette kan gi forsinkelser for blant annet utenlandske arbeidere på vei inn i landet. Administrativt arbeid vil forsinkes i samtlige uttaksområder», skriver Unio.

Ifølge en oversikt fra Unio, er det ansatte ved disse uttaksstedene som vil bli tatt ut:

  • Oslo politidistrikt
  • Vest politidistrikt
  • Sør-Vest politidistrikt
  • Trøndelag politidistrikt
  • Kripos
  • Politidirektoratet
  • Politihøyskolen

Unn Alma Skatvold, nestleder i Politiets Fellesforbund, forteller at det i dag er gått ut smser til dem som er med i første streikeuttak.

- Vi starter med disse hvis det blir streik på torsdag, og så vil vi eventuelt trappe opp etter hvert, sier Skatvold, til Politiforum.

Hun legger til at bakgrunnen for at det er disse uttakstedene som er valgt ut til et første streikeuttak, er et samarbeid med Unio Stat om hvor det er fornuftig å legge uttaket.

- Det er et uttak som er ment å i hovedsak ramme arbeidsgiver og ikke publikum, sier hun.

- Hvordan blir det å starte meklingen hos Riksmekleren?

- Det blir bra. Det er en grunn for at vi setter oss ved et meklingsbord. Vi ønsker å komme til et resultat. Men det blir en krevende mekling, for vi står langt fra hverandre, sier Skatvold.

Også Guro Elisabeth Lind, forhandlingsleder i Unio stat, uttaler at de går inn i meklingem med ønske om å komme til enighet med arbeidsgiver.

– Det ble brudd i forhandlingene fordi staten ga oss et tilbud som i realiteten ville betydd at viktige statsansatte måtte gå ned i lønn. Det var selvfølgelig ikke akseptabelt for oss. Vi vet at en streik alltid rammer befolkningen, og håper at arbeidsgiver forstår nødvendigheten av å legge et anstendig tilbud på bordet, sier Guro Elisabeth Lind er forhandlingsleder i Unio stat.