Lønnsforskjellene i politiet stiger kraftig

Vinnerne er politimestre, visepolitimestre og politiinspektører.

Publisert Sist oppdatert

Det viser tall fra Politidirektoratet.

Tall Aftenposten har hentet inn viser at fra 2001 til 2007 økte bevilgningene fra Stortinget med over to milliarder kroner. Men tre av fire kroner som politikerne har bevilget til å styrke bekjempelsen av kriminalitet, har gått til høyere lønn og økte utgifter til kontor og utstyr.

Seks av ti politisjefer sier at milliardbevilgningene hverken ført til mer service for publikum eller mer etterforskning av kriminalitet.

Tallene kommer frem i en utredning som Agenda Utredning & Utvikling har gjort for politidirektør Ingelin Killengreen om «ressursbruken i politiet». Materialet går rett inn i de kommende forhandlingene for å få en slutt på den beinharde konflikten i politietaten.

Alle landets politimestre samt sjefene for særorganene har fått lov til å uttale seg anonymt til konsulentene. Av de 28 som har svart, er det bare tre politimestre som sier at situasjonen er blitt bedre etter flere år med milliardbevilgninger fra politikerne.

De eneste som ikke er misfornøyde, er politimestrene i Vest-Oppland, Salten og Troms. Resten gir uttrykk for at «økningen i antall årsverk og stillinger ikke har holdt tritt med reell oppgaveøkning, og at arbeidspresset føles hardere enn for 7 år siden».

- Det er ingen tvil om at driftsbudsjettene er blitt strammere. Det føles veldig trangt for hele politiet. Samtidig har vi klart å utvide kapasiteten med 11,3 prosent og over 1000 årsverk, sier politidirektør Ingelin Killengreen til Aftenposten.

Aftenposten skriver at lønnsforskjellene har steget kraftig i politiet. Vinnerne er politimestre, visepolitimestre og politiinspektører. Denne gruppen har hatt høyest lønnshopp de siste fem årene. Taperne er rådgivere, sekretærer og sivilt ansatte. De har gått kraftig ned sammenlignet med andre statsansatte.

Politidirektør Ingelin Killengreen forklarer lønnsøkningen med at sjefene har fått mer å gjøre.

- Dette henger sammen med politireformen, som førte til at flere fikk et større ansvarsområde, sier Killengreen. Politisjefenes lønn har økt med 4,3 prosent mer enn ellers i staten, mens sivilt ansatte har tapt 5,8 prosent, skriver Aftenposten.