- Fratar ansatte muligheten til høyere lønn

Vidar Aasvangen føler seg lurt av Romerike politidistrikt.

Publisert Sist oppdatert

Da Vidar Aasvangen bestemte seg for å søke på en annen stilling i Romerike politidistrikt, fikk han meldingen om at han kunne glemme høyere lønn - fordi han allerede var ansatt i Romerike politidistrikt.

Forvirret?

Historien er som følger:

Vidar Aasvangen har jobbet ved Ullensaker lensmannskontor i Romerike politidistrikt siden 1999 som PB3 i lønnsramme 43, alternativ 2.

I juli i år søkte han en nasjonalt utlyst fast stilling som PB3 ved Nes lensmannskontor, i samme politidistrikt. Denne stillingen var lyst ut i lønnsramme 43, alternativ 1-8. Aasvangen ble kalt inn til intervju og etter en stund fikk han jobbtilbud fra Nes lensmannskontor. Men ikke på de betingelser han hadde sett for seg. Lønnstilbudet var nøyaktig det samme som han hadde på Ullensaker lensmannskontor.

Overrasket

- Lensmann Bernt Ingar Jahren sa til meg på telefon da han informerte meg om jobbtilbudet på Nes, at jeg ikke kunne søke en stilling med samme stillingskode som jeg satt i fra før. Jeg ble ikke behandlet som en vanlig jobbsøker da jeg var ansatt i distriktet som PB3. Jahren hadde trodd, som meg selv, at jeg skulle bli behandlet som en vanlig søker. Han hadde blitt gjort oppmerksom på at praktiseringen med søkere fra eget distrikt skulle behandles med omplassering. Jeg er klar over reglene på en omplassering og hva det innebærer. Jeg søkte ikke omplassering på bakgrunn av det jeg kan om dette. Grunnen til at jeg ikke søkte om omplassering var blant annet at jeg da mistet muligheten til lønnsdrøftelser, noe som for meg er en viktig faktor da man går til det skrittet å søke ny stilling.

Jeg har ingen mulighet til å påvirke min lønn ved en omplassering. Når man søker en stilling mener jeg man må bli behandlet som reell søker med de muligheter som ligger under dette. Jeg mener Romerike politidistrikts behandling av min søknad på fast stilling strider imot dokumentet som Fornyings og administrasjonsdepartementet har skrevet 23. desember i fjor, sier Vidar Aasvangen oppgitt.

I brevet fra FAD kommer følgende frem: «Statsansatte har anledning til å søke stillinger i egen virksomhet, selv om den kunngjorte stillingen er i samme stillingskode og/ eller i samme avdeling som vedkommende søker arbeid i».

Unngå lønnsdrøftinger

Aasvangen tok telefonisk kontakt med personalsjefen i Romerike politidistrikt, Elisabeth Bråten Engen. Hun sa, ifølge Aasvangen, at reglene var slik at han ikke kunne søke en tilsvarende stilling som den man besitter.

- Jeg kan ikke forstå dette på noe annen måte enn at Romerike politidistrikt kun vil flytte på sine arbeidstakere med omplasseringer for å unngå lønnsdrøftinger. Men denne stillingen var lyst ut offentlig over hele Norge. Da må man følge spillereglene. Det sto ingen ting i utlysningsteksten om at interne søkere med samme stilingskode ikke fikk søke, men be om omplassering. Jeg hadde aldri søkt på stillingen om jeg visste at jeg ville bli tilbudt samme lønn, påpeker Aasvangen.

- Jeg ble informert av Huse (Lensmann Morten Huse ved Ullensaker lensmannskontor, red. anm) den 13. august i år at han signerte en omplassering slik at jeg da kunne starte opp på Nes lensmannskontor den 7. september. Det som i realiteten skjer er at jeg bytter tjenestested men beholder samme lønn, sier Aasvangen oppgitt.

Lokallagsleder i Politiets Fellesforbund på Romerike, Arild Hustad, kjenner historien til Vidar Aasvangen godt.

- Jeg synes dette er dårlig personalforvaltning. Slik jeg ser det, er det ingen vits å søke en PB3-stilling i Romerike hvis du allerede er PB3. Du kommer ingen vei med det - i alle fall lønnsmessig. Jeg synes dette er lønnsmessig diskriminerende, sier Arild Hustad, og legger til:

- Vidar Aasvangen ville aldri blitt omplassert til denne stillingen hvis han ikke hadde søkt på den. Derfor er det noe fundamentalt feil i denne saken.

- Følger regelverket

Ledelsen i Romerike politidistrikt mener de følger loven til punkt og prikke.

- Hva slags syn har ledelsen i Romerike politidistrikt på denne saken?

- Romerike politidistrikt kan ikke kommentere enkeltsaker som omhandler taushetsbelagt personalinformasjon, sier personalsjef i Romerike politidistrikt, Elisabeth Bråten Engen.

- Er det riktig at interne søkere ikke får mulighet til å forhandle lønn når de søker en ny stilling internt i distriktet?

- Nei, det er ikke riktig. I alle tilsettingssaker vurderer vi lønnsplassering i henhold til bestemmelsene i rundskriv 2005/008 fra Politidirektoratet, samt i henhold til hovedtariffavtalen i staten, svarer Engen.

- Hvorfor er Vidar Aasvangen omplassert i denne saken?

- Romerike politidistrikt følger bestemmelsene gitt i rundskriv 2005/008 «Personalreglement for politidistriktene, politiets særorganer (ekskl. Den Sentrale Enhet for politiets sikkerhetstjeneste) og Grensekommissariatet» fra Politidirektoratet. Dette reglementet omhandler blant annet politimesterens styringsrett i forhold til disponering og omplassering av alle ansatte. Det fremgår at politimesteren ved fast eller midlertidig ledighet kan beslutte omplassering, enten ved å bekjentgjøre den ledige stillingen internt slik at de ansatte gis anledning til å melde sin interesse for stillingen, eller ved å foreta en direkte omplassering av en bestemt ansatt. Denne fremgangsmåten er ikke i strid med personalreglementet så lenge det er snakk om omplassering innenfor samme stillingsnivå.

- Hva sier dette om personalpolitikken i distriktet?

- Etter vår mening forteller det at politidistriktet etterlever bestemmelsene som er satt for personalforvaltningen i staten generelt og for politi- og lensmannsetaten spesielt, konkluderer Elisabeth Bråten Engen.