BLE BITT: Denne skaden er en av hendelsene som ble meldt inn til Arbeidstilsynet i 2021. Politibetjenten ble bitt under pågripelse av en person og trengte behandling hos lege i ettertid.
BLE BITT: Denne skaden er en av hendelsene som ble meldt inn til Arbeidstilsynet i 2021. Politibetjenten ble bitt under pågripelse av en person og trengte behandling hos lege i ettertid.

Kun fem skader rapportert til Arbeidstilsynet i fjor

I 2022 ble over 1600 personer anmeldt for vold mot en politibetjent. Samme år ble kun fem hendelser meldt inn til Arbeidstilsynet.

Publisert Sist oppdatert

Politiet har som arbeidsgiver plikt å melde til Arbeidstilsynet og nærmeste politimyndighet når det skjer en arbeidsulykke der politifolk blir alvorlig skadet.

Arbeidstilsynet har ikke en forskriftsfestet og entydig definisjon på hvor alvorlig skaden må være før den er meldepliktig.

Men eksempler er hjernerystelse, skjelettskader, indre skader eller frostskader.

Fra 2016 til 2020 har Arbeidstilsynet mottatt 26 varslinger om arbeidsulykker fra politiet.

Og mens det i 2021 ble meldt inn totalt 13 skader, var tallet kun fem i 2022.

Trolig underrapportering

Forrige uke skrev Politiforum om Innlandet politidistrikt som risikerer å betale gebyr, såkalt svangsmulkt, etter et tilsyn fra Arbeidstilsynet.

BLODIG: Slik så såret til politibetjenten ut etter bittet.
BLODIG: Slik så såret til politibetjenten ut etter bittet.

Tilsynet skjedde etter at politidistriktet meldte ifra om en pågripelse i 2022, der to politibetjenter i Kongsvinger ble skadet.

Flest personskader for politibetjenter skjer i forbindelse med nettopp pågripelser, ransaking og trening, ifølge en HMS-rapport fra Politidirektoratet.

I perioden 2021-2022 har Arbeidstilsynet fått varsel om 18 ulykker der den skadde var ansatt innen politi- og påtalemyndighet.

13 av disse er registrert som ulykker med alvorlig skade i hehold til Arbeidstilsynets definisjon.

Det var ingen arbeidsskadedødsfall i perioden.

Politiforum har tidligere hentet ut anmeldelsestall fra 2022 som gjelder vold og trusler mot politiet, paragraf 155 i straffeloven.

I fjor ble 1664 personer anmeldt for vold mot en politibetjent.

Totalsummen var noe lavere enn 2021, der antall anmeldelser var 1752 for hele landet. I 2020 var tallet 1698.

Tallene er hentet ut fra register for behandling av straffesaker (Strasak).

Det er derfor trolig en underrapportering av skader mot politifolk som meldes til Arbeidstilsynet.

I fjor satte Politidirektoratet ned en arbeidsgruppe som skal jobbe for å få ned vold og trusler mot politiansatte. Dette arbeidet er også et mål for 2023.

Powered by Labrador CMS