TRUSLER: Under arrestasjon eller bortvisning fra utested kan situasjoner som ender med trusler mot politiet oppstå.

Flere anmeldes for å hindre politiets arbeid

Anmeldelsestall fra politidistriktene viser at trusler og hindring av politiet nå kryper oppover.

Publisert Sist oppdatert

Antall anmeldelser av forulemping og hindring av politibetjenter har holdt seg relativt stabilt de siste fem årene, til tross for at Politiets Fellesforbund (PF) har rettet oppmerksomhet mot problemet lenge.

Forulemping og hindring kan være handlinger som å spytte, rope skjellsord eller nekte politiet adgang.

Tall Politiforum har fått innsyn i viser at antall anmeldelser steg i 2022, sammenlignet med året før, og kryper opp mot tallene som var i 2020.

Samarbeider med Norden

Forbundsleder Unn Alma Skatvold sier PFs egne spørreundersøkelser viser en høy økning i opplevd trusler og vold. I tillegg viser politiets egen medarbeiderundersøkelse en økning.

Det opprører forbundslederen, som er glad Politidirektoratet nå prioriterer vold og trusler mot politiansatte som et eget HMS-mål i etaten.

SAMFUNNSPROBLEM: Forbundslederen er interessert i å høre hvordan andre nordiske land løser trusler mot politiansatte på jobb.

- Man ser på dette som et samfunnsproblem, og det er jeg glad for. Det at tallene går opp stemmer med vårt inntrykk, sier Skatvold.

Nå blir det satt ned en nordisk arbeidsgruppe der Norge deltar, som på tvers av landene skal jobbe med problemstillingen.

- Der skal vi diskutere ulike løsninger landene har på dette. Svenskene har for eksempel blålyssabotasjeloven som straffer deg om du hindrer de som jobber med blålys, sier hun.

Ender ofte opp i retten

Tall fra landets tingretter viser en mer eller mindre stabil trend i antall dommer som handler om å hindre politiets arbeid.

Politiforum får oppgitt at det siden 2010 har ligget rundt 200 saker per år, med høyeste antall saker rundt 2014 og 2015.

Da ble 220 personer dømt for å hindre politiets arbeid.

Lavest var 125 saker i 2017. Disse personene kan også være tiltalt for flere og mer alvorlige tiltalepunkter.

Stiger etter pandemien

Politiforum har fått tall fra Politidirektoratet for personer anmeldt for brudd på paragraf 156 i straffeloven de fem siste årene.

Paragraf 156 i straffeloven har to ledd:

  • Den som hindrer en offentlig tjenestemann i å utføre en tjenestehandling, for eksempel ved å nekte adgang til steder hvor han har berettiget tilgang, straffes med bot eller fengsel inntil 6 måneder.
  • Den som ved skjellsord eller annen utilbørlig atferd forulemper en offentlig tjenestemann under eller på grunn av utføringen av tjenesten, straffes med bot.
  • Nedenfor ser du utviklingen for hvert politidistrikt, der man kan se antall anmeldelser stiger etter pandemiens slutt:

Mindre anmeldt vold

Politiforum har også hentet ut anmeldelsestall fra 2022 som gjelder vold og trusler mot politiet, paragraf 155 i straffeloven.

Totalsummen var noe lavere enn 2021, der antall anmeldelser var 1752 for hele landet. I 2020 var tallet 1698.

Tallene er hentet ut fra register for behandling av straffesaker (Strasak).

Flest personskader for politibetjenter skjer i forbindelse med pågripelser, ransaking og trening, ifølge en HMS-rapport fra Politidirektoratet.

I fjor satte direktoratet ned en arbeidsgruppe som ser på disse hendelsene.

Her er tallene for 2022:

Powered by Labrador CMS