OPPDRAG ESKALERTE: Det som i utgangspunktet skulle være et rolig oppdrag, eskalerte og gjorde at operasjonssentralen sendte ut flere politibiler fra Kongsvinger politistasjon i fjor.
OPPDRAG ESKALERTE: Det som i utgangspunktet skulle være et rolig oppdrag, eskalerte og gjorde at operasjonssentralen sendte ut flere politibiler fra Kongsvinger politistasjon i fjor.

Risikerer tvangsmulkt for brudd på arbeidsmiljøloven

Oppdraget endte med to skadde politibetjenter der den ene måtte opereres. Nå risikerer Innlandet politidistrikt tvangsmulkt, ifølge Arbeidstilsynet.

Publisert Sist oppdatert

17. oktober i fjor ble to politibetjenter skadet etter å ha bistått de ansatte i en kommunal omsorgsbolig for rusavhengige i Kongsvinger kommune i Innlandet.

Det som først virket som et rolig oppdrag med en kjenning av politiet, endte med skade på to av politibetjentene som deltok i oppdraget.

Et halvt år senere er Arbeidstilsynet fortsatt ikke fornøyd med Innlandet politidistrikts dokumentasjon for å følge Arbeidsmiljøloven.

SMALT: Det var i denne smale gangen basketaket oppstod under pågripelsen.
SMALT: Det var i denne smale gangen basketaket oppstod under pågripelsen.

Fortsatt mangler Arbeidstilsynet noe dokumentasjon som viser at politiet har rutiner for kartlegging av risiko, innføring av tiltak og oppfølging av hendelsen.

Skader på politifolk etter oppdrag, blir trolig underrapportert til Arbeidstilsynet av hele politietaten.

Situasjonen eskalerte

Patruljen som først ble sendt var den eneste tilgjengelige der og da.

En beboer hadde sparket ut og knust et vindu i omsorgsboligen. Men situasjonen var, ifølge dokumenter Politiforum har fått innsyn i, i utgangspunktet rolig.

Da politibetjentene kom fram til boligen og tok kontakt eskalerte situasjonen.

Operasjonssentralen vurderte eskaleringen som så alvorlig at nærmeste patrulje fra utrykningspolitiet (UP) ble bedt om å avbryte et pågående oppdrag for å hjelpe til ved omsorgsboligen.

Deretter ble politistasjonen kalt opp og det ble skaffet flere politifolk slik at flere patruljer kunne kjøre ut for å bistå.

Personen som politiet forsøkte å pågripe, ble plutselig voldelig, ifølge dokumenter sendt til Arbeidstilsynet.

UTVEIEN: Ned denne trappa ble den pågrepne mannen tatt med ut av bygget. Også her er det stedvis smalt.
UTVEIEN: Ned denne trappa ble den pågrepne mannen tatt med ut av bygget. Også her er det stedvis smalt.

Det ble ifølge oppdragslederen foretatt en muntlig risikovurdering i forkant av oppdraget.

Situasjonen endte med at en politibetjent fikk en skade i skulder, og en annen i armen.

Skaden i skulderen var en avrevet muskel, som senere måtte opereres. Personen ble sykmeldt.

Skaden ble rapportert inn som alvorlig, og Arbeidstilsynet besluttet å gjennomføre et såkalt dokumenttilsyn.

Dokumenttilsyn vil si et tilsyn uten at folk fra Arbeidstilsynet drar fysisk ut til der hendelsen skjedde, men heller ber om dokumentasjon.

- Venter på tilbakemelding

Arbeidstilsynet, som ser til at Arbeidsmiljøloven blir fulgt, kan velge å føre tilsyn hvis de mener det er nødvendig ut i fra skaden som blir meldt inn.

Når det skjer en arbeidsulykke har arbeidsgiver plikt til snarest mulig å varsle nærmeste politimyndighet og Arbeidstilsynet om alvorlig personskade eller dødsfall.

- Og det skal skje med en gang, sier Kirsti Been Tofte i Arbeidstilsynet.

Seksjonslederen ønsker ikke å gå inn på detaljer i denne enkeltsaken, men forteller at Arbeidstilsynet generelt er opptatt av kartlegging av risiko og dokumentasjon av hvordan hendelser der ansatte blir skadet, følges opp.

- Hvis man ikke kan dokumentere at man har rutiner for kartlegging av risiko, beskrivelse av hvilke tiltak som er iverksatt for å redusere risikoen og hvordan tiltakene er iverksatt i virksomheten, gir vi pålegg om å få dette på plass. Virksomheten må altså gjøre tiltak for å redusere risikoen, sier hun.

FRISTEN ER UTLØPT: Ifølge seksjonslederen i Arbeidstilsynet må de motta mer informasjon for å få avsluttet saken.
FRISTEN ER UTLØPT: Ifølge seksjonslederen i Arbeidstilsynet må de motta mer informasjon for å få avsluttet saken.

Viktige tiltak er også opplæring av ansatte.

- Hva er status i denne saken nå?

- Vi venter på tilbakemelding fra politiet på deler av påleggene, fristen er utløpt. For å få lukket påleggene må vi ha tilbakemelding og beskrivelser. Vi har dialog med politiet for å få avsluttet saken. Det er slik at når man får frist, skal dokumentasjon sendes inn i henhold til fristen, sier Tofte.

- Hva vil neste steg være?

- Virksomheten må svare ut påleggene på en tilfredsstillende måte, slik at Arbeidstilsynet kan lukke disse. Dersom avtalt frist ikke overholdes vil Arbeidstilsynet varsle virksomheten om at den kan ilegges en tvangsmulkt. Dette vil være neste steg i denne prosessen dersom politiet ikke svarer, sier hun.

Ønsket ikke å gi ut informasjon

HMS-leder Gunhild Olstad i Innlandet politidistrikt mener oppfølgingen etter hendelsen i fjor har vært god.

Hun sier hun ikke har fått noe varsel om tvangsmulkt, og at de svarte i god tid før den siste fristen fra Arbeidstilsynet, som var i midten av april.

- Det var et svar vi mente var tilstrekkelig, men så var ikke Arbeidstilsynet fornøyd med det. De skrev at de ikke var helt fornøyd med svarene og ønsket en grundigere risikovurdering i forhold til akkurat det oppdraget.

I DIALOG: Innlandet politidistrikt, her ved politistasjonen på Hamar, er i dialog med Arbeidstilsynet.
I DIALOG: Innlandet politidistrikt, her ved politistasjonen på Hamar, er i dialog med Arbeidstilsynet.

Da Politiforum først tok kontakt med politidistriktet, ønsket ikke Innlandet politidistrikt å gi Arbeidstilsynet de opplysningene de etterspurte, for å beskytte de involverte politibetjentene.

- Den ønsker vi ikke gi ut da vi mener det er noe vi ordner internt, sa Olstad til Politiforum.

Ifølge henne har de hatt flere tilsyn fra Arbeidstilsynet det siste året, men dette er første gangen man ikke har blitt enig og fått lukket saken.

- Det er ikke alltid at vi forstår hverandre, men så finner vi ut av det, fortsetter hun.

To dager senere, når Politiforum skal publisere saken, skriver Olstad at politidistriktet likevel ikke vil holde tilbake noe Arbeidstilsynet etterspør, og vil ta kontakt med dem.

- Vi kommer til å svare Arbeidstilsynet, men ønsker dialog om hva som skal gis ut, sier Olstad.

Uansett understreker politidistriktet at det er beklagelig at en politibetjent ble alvorlig skadet i oppdraget i Kongsvinger i fjor.

- Det er klart det er beklagelig, vi ønsker ingen skader. Men noen ganger skjer det. Vi jobber systematisk med å forebygge skader, legger hun til.

Hun mener at politidistriktet har gode nok rutiner, men at det ikke alltid er lett å følge opp.

26 varsler på fem år

Fra 2016 til 2020 har Arbeidstilsynet kun mottatt 26 varslinger om arbeidsulykker fra politiet.

Anmeldelsestall som gjelder vold og trusler mot politiet, altså paragraf 155 i straffeloven, viser 1698 anmeldelser i 2022.

Derfor er det trolig en underrapportering av skader som politietaten varsler Arbeidstilsynet.

Flest personskader for politibetjenter skjer i forbindelse med pågripelser, ransaking og trening, ifølge en HMS-rapport fra Politidirektoratet.

Politidirektoratet har startet et prosjekt som ser på hvilke tiltak som vil få ned antall voldshendelser mot ansatte i politiet.

De siste årene har antall tilfeller av vold mot politiet økt betydelig. Bare i 2019 ble det anmeldt 1520 voldshendelser mot politifolk, ifølge tall Politiforum har fått fra Politidirektoratet.

I løpet av fjoråret var det registrert 1752 hendelser med vold mot offentlig tjenestemann, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.

Powered by Labrador CMS