KRIGEN I UKRAINA

Kripos bidrar med etterforskning av krigsforbrytelser i Ukraina

Kripos har etablert en arbeidsgruppe som skal identifisere personer som har vært vitne til eller selv vært offer for krigsforbrytelser i Ukraina.

Publisert Sist oppdatert

Det skriver Kripos selv i en pressemelding. Kripos skal også etablere en politipost ved Nasjonalt Ankomstsenter på Råde i Østfold.

«Gjennom dette arbeidet vil Norge både bidra med informasjon til de ulike internasjonale etterforskningene som er satt i gang, men også på sikt kunne opprette egne straffesaker i Norge», skriver Kripos.

- Gjennom samarbeidet i Eurojust er Norge oppfordret om å bidra til informasjonsinnhenting og bidra i etterforskning av krigsforbrytelser i Ukraina. I dag har vi også fått en etterforskningsordre relatert til Ukraina fra Det nasjonale statsadvokatembetet, sier Kripos-sjef Kristin Kvigne i pressemeldingen.

Kripos har nasjonalt ansvar for etterforskning av krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord.

I tillegg til politiposten ved ankomstsenteret i Råde, samarbeider Kripos med Politiets Utlendingsenhet (PU) om innhentingen av informasjon om krigsforbrytelser. Kripos har også innledet dialog med politidistriktene.

- Vi står foran et viktig arbeid, og hovedfokus nå er å komme i gang med informasjonsinnhentingen. Informasjonen kan bli sentrale brikker i fremtidige norske og internasjonale etterforskninger, sier Kvigne.

- Det er for tidlig å si hvor lenge vi opprettholder politiposten eller hvordan organisering og arbeidsformen blir på lengre sikt. Vi justerer dette etter hvert som vi vinner erfaringer.

Powered by Labrador CMS