Sterk økning i antall selvmord og narkotikadødsfall i fjor

I 2023 ble det registrert 693 selvmord i Norge – 70 flere enn året før, melder Folkehelseinstituttet (FHI). Også antallet narkotikadødsfall økte i fjor.

Publisert

Dødsårsaksregisteret fra FHI viser at det bare i 1988 er registrert et høyere antall selvmord på ett år enn i 2023, ifølge NTB.

Det høye antallet føyer seg inn i en trend som begynte før pandemien med økende selvmordstall. Flere menn enn kvinner begår selvmord, og i 2023 var 71 prosent av selvmordene hos menn, slik det også har vært tidligere år.

Samtidig var både alkohol- og narkotikautløste dødsfall høye i fjor. Disse dødsfallene overlapper delvis med selvmord og ulykker.

Totalt døde 43.685 personer bosatt i Norge i fjor.

363 døde av overdoser, noe som er det høyeste antallet slike dødsfall på ett år siden 2001. 62 av dem døde som følge av syntetiske opioider som buprenorfin, fentanyl og protonitazen.

Dette er det høyeste antallet slike dødsfall noensinne.

– Den negative utviklingen knyttet til overdosedødsfall bekymrer oss, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

I fjor registrerte FHI 450 alkoholutløste dødsfall – 55 flere enn året før og det høyeste antallet i Dødsårsaksregisterets statistikk siden 1996.

Til sammen døde 2141 personer i ulykker i fjor, noe som utgjør nærmere 5 prosent av alle de registrerte dødsfallene. Dødsfall som ikke skyldes sykdom, men ytre årsaker, står for over halvparten av dødsfallene hos personer under 40 år.

Powered by Labrador CMS