Sivilombudet er kritisk til nye regler under politiarrest

Sivilombudet er kritisk til Politidirektoratets forslag om nye regler for bruk av maktmidler i politiarrest.

Publisert Sist oppdatert

Direktoratet har foreslått flere endringer i reglene for bruk av maktmidler, som vil bety at politiet vil få den samme adgangen til å benytte maktmidler som i polititjenesten ellers.

Sivilombudet mener endringer vil øke risikoen for umenneskelig eller nedverdigende behandling, og de anbefaler i sitt høringssvar at bruken av maktmidler som pepperspray, bodycuff, spytthette og elektrosjokkvåpen i politiarrest forbys eller begrenses.

– Politidirektoratet bør foreta en vurdering av hvilke tjenestepersoner som skal kunne bære tillatte maktmidler rutinemessig i arrestlokalene, herunder om enkelte maktmidler kun skal lagres eller bæres av utvalgte ansatte, står det i høringssvaret.

Powered by Labrador CMS