Politiet har bedt cold case-gruppa om hjelp i 6 av 37 drapssaker

Politiet har bare bedt Kripos ekspertgruppe om hjelp i en brøkdel av alle uoppklarte drapssaker her i landet.

Publisert

Det framgår av VG s kartlegging at Kripos' ekspertgruppe, cold case-gruppa, har blitt bedt om å bistå i seks av til sammen 37 uoppklarte drapssaker. 

Avisa har spurt samtlige politidistrikter om det er aktiv etterforskning i noen av sakene – og om de har eller vurderer å be om bistand fra Cold Case.

Mandatet til seksjon for kalde saker er å etterforske uoppklarte drap, forsvinninger og mistenkelige dødsfall. Men det gjør de først når et politidistrikt ber om bistand.

Gruppa har så langt ikke avvist noen forespørsel om bistand, ifølge leder Espen Erdal. Han understreker at det er politimesterne som må prioritere hvilke saker det skal brukes ressurser på til enhver tid.

– Det er også politimesterne som avgjør om de ønsker at vi skal komme inn og se på sakene med et nytt blikk.

Powered by Labrador CMS