Innfører prøveordning med kvittering

Oslo politidistrikt starter prøveordningen neste uke.

Publisert Sist oppdatert

Mandag iverksetter Oslo politidistrikt en prøveordning med kvittering til personer som stoppes og kontrolleres. Det skriver Oslo politidistrikt i en pressemelding.

Målet er at politiets møte med befolkningen i det offentlige rom skal oppleves best mulig.

Prøveordningen skal testes ut i en ni måneders periode fra 5. desember 2022 til 3. september 2023. Deretter skal den evalueres.

I prøveperioden vil personer som befinner seg innenfor et større område i Oslo sentrum, og som blir stoppet og kontrollert av politiet, få en kvittering.

Oslo politidistrikt samarbeider med Oslo kommune, OMOD, Juristforbundet, Minotenk og flere andre aktører i arbeidet.

Oslo-politiet skriver i pressemeldingen at formålet med kvitteringsordningen er at politiet skal ha oppmerksomhet på praktiseringen av personkontroller og på hvordan disse oppleves av innbyggerne. «Personkontroller skal registreres og dokumenteres etter gjeldende regler. For å forebygge at kontroll oppleves som urettmessig eller diskriminerende skal politiet, så langt det er mulig, formidle og forklare grunnlaget for kontrollen. Politiet skal videre utrede og prøve ut ulike tiltak for å forebygge at personkontroller oppleves som urettmessige eller diskriminerende», skriver distriktet.

De presiserer også at kvitteringen i seg selv får ingen konsekvenser for den som blir kontrollert. Opplysninger om kontrollen registerets selv om den enkelte velger å ta imot kvitteringen eller ikke.

Powered by Labrador CMS