Høyesterett: Vitnemål fra barn kan brukes selv om de senere endrer forklaring

Høyesterett har avgjort at forklaringene til to barn kan brukes som bevis i en voldssak.

Publisert

Forklaringene ble avgitt av to gutter på 11 og 12 år. Guttene forklarte i et avhør at faren hadde slått mor, men i et senere avhør sa de at de ikke hadde sett dette, og at de ikke ønsket at faren skulle straffes.

Høyesterett har tatt stilling til om forklaringene fra det første avhøret kan benyttes som bevis, og om barna skulle blitt informert om de ikke hadde forklaringsplikt.

– I den konkrete saken var det grunn til å unnlate å informere, siden far ble siktet kort tid etter avhøret. Etter dette hadde barna, slik reglene er, plikt til å forklare seg. Å forklare et barn at det i det ene øyeblikket ikke har vitneplikt, men vil ha det i det neste, harmonerer etter Høyesteretts syn ikke med de hensynene som ligger bak reglene om forklaringsplikt og -fritak i straffeprosessloven, skriver Høyesterett.

Powered by Labrador CMS