Færre utsatte områder i Sverige – men høyt problemnivå

Svensk politis liste over såkalte utsatte områder har minket noe. Men problemene er fortsatt store, og utviklingen anses som stagnert.

Publisert Sist oppdatert

Siden 2021 har fire nye områder kommet på listen, mens seks andre ikke lenger anses som utsatte. Det innebærer at i alt 59 områder regnes som utsatte i Sverige i dag, ifølge en oppdatert situasjonsrapport.

Den tydeligste trenden er imidlertid at det ser ut til å skje en stagnering, skriver politiet i en pressemelding fredag.

– Det viser at de kriminelles påvirkning er blitt sementert og at den blir stadig mer motstandsdyktig, sier Charlotta Höglund ved politiets nasjonale operative avdeling.

De fire nye områdene på listen ligger i Solna, Norrköping, Södertälje og Eskilstuna.

– Det som framfor alt har bidratt til en endret vurdering av disse områdene, er en økning i grov vold og skytinger med risiko for å skade en tredjeperson. Det har bidratt til en større utrygghet og en sterkere taushetskultur, skriver politiet.

Styrer ressursbruk

Svensk politi har siden 2015 hatt en liste over områder der kriminaliteten og voldsnivået er langt høyere enn snittet i Sverige. Et utsatt område karakteriseres av lav sosioøkonomisk status der kriminelle påvirker lokalsamfunnet, og der det er voldshendelser på åpen gate samt åpen narkotikahandel.

Formålet med listen er en bedre fordeling av politiets ressurser.

I områder som regnes som særlig utsatt, er det vanskelig eller nesten umulig for politiet å fullføre sitt oppdrag som følge av systematiske trusler og voldshandlinger mot vitner og ofre.

Lettere for politiet

Av de seks områdene som nå er fjernet fra listen, ligger fire i Stockholm. I tillegg gjelder det områder i Eskilstuna vest for Stockholm og Kristianstad i Skåne. De har hatt en positiv utvikling i lang tid.

– Voldskriminaliteten i offentlige miljøer og den åpne narkotikahandelen har minsket samtidig som politiet kan operere i områdene uten problem, skriver politiet.

Det bor om lag 550.000 personer i områdene på listen. Det tilsvarer rundt 5 prosent av Sveriges befolkning.

Men det er i disse områdene at mye av den grove gjengkriminaliteten har sitt opphav. Blant annet skjedde 25 prosent av samtlige skytinger i Sverige mellom 2019 og 2022 i utsatte områder.

Powered by Labrador CMS